Sökning: "kroksbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kroksbäck.

 1. 1. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. LÄS MER

 2. 2. Re:designing the hinterlands, Kroksbäck

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :David Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Where the new story of Malmö is" - Urban development, the case of Holma and Kroksbäck in Malmö, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Hadfy Högström; [2017]
  Nyckelord :segregation; urban planning; neighbourhood development; social sustainability; neoliberal planning; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Holma and Kroksbäck are two socially vulnerable, enclosed neighbourhoods in Malmö, a city in the south of Sweden. There is a development plan to integrate and strengthen these areas. The aim of this thesis was to analyse matters of spatial segregation in an urban development project. LÄS MER

 4. 4. Kvartersnära återvinning i Kroksbäck - en social konsekvensbeskrivning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andrea Eriksson; Mattias Nilsson; [2015]
  Nyckelord :social konsekvensbeskrivning; social hållbarhet; socialt kapital; kvartersnära återvinning; samspelsintegration; perspektivförändringar;

  Sammanfattning : I takt med att städer växer ökar även avfallsmängderna. För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det därför nödvändigt att tillgängliggöra avfallshanteringen så att även hushåll som saknar tillgång till bil har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt avfall. LÄS MER

 5. 5. Att bygga för möten i periferin - offentliga mötesplatser för socio-ekonomisk hållbarhet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Harmark; Anna Sommardal; [2015]
  Nyckelord :Kroksbäck; Malmö; socio-ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; mötesplatser; offentliga rum; offentliga platser; socialt kapital; social sammanhållning; social kontroll; trygghet; oordning; territorialitet; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och social hållbarhet undersöker denna uppsats offentliga mötesplatsers socio-ekonomiska kvaliteter. Miljonprogramsområdet Kroksbäck, beläget i sydvästra Malmö, utgör med sina befintliga och föreslagna offentliga mötesplatser undersökningsområdet. LÄS MER