Sökning: "läromedel IT"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden läromedel IT.

 1. 1. Digitala läromedel i engelskundervisningen : Hur främjar digitala läromedel elevers läsutveckling i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Chahin; Sara Chamoun; [2024]
  Nyckelord :English education; digital learning tools; motivation; digital competence; reading development;

  Sammanfattning : The aim of this research review is to investigate how digital learning tools contribute to pupils reading development; how pupils’ motivation is promoted with digital teaching tools in education; and positive and negative aspects with the use of digital teaching tools in reading development. This was answered with the help of a literature review. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys av kolonialismen/imperialismen : I svenska läroböcker i historia mellan 1970 - 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Eklöf; [2024]
  Nyckelord :Postkolonial; läromedel; läroböcker; läromedelsanalys; postkoloniala diskurs; historia; läromedel i historia; Edward Said;

  Sammanfattning : In this learning materials analysis I will be going through the following Swedish curriculums, lgy70, lpf94 and lgy70 and at least two textbooks from each curriculum. The purpose of this essay is to find out if there has been any changes in the textual content regarding colonialization in the Swedish textbooks in the subject of history at Swedish high school´s. LÄS MER

 3. 3. Semiotiska modaliteter i engelskundervisning : en analys av lärare och läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; [2024]
  Nyckelord :Social semiotik; multimodalitet; läromedel; undervisning; kvalitativ undersökning; think-aloud-method; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The following study aims to examine how multimodal texts are used in English as a foreign language education in a Swedish school. It explores both how multimodal texts occur in learning materials as well as how teachers could use these learning materials when teaching their pupils. LÄS MER

 4. 4. Lärares val av läromedel i modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mohammad Ali Taha; Abdisalam Hassan Yusuf; [2024]
  Nyckelord :Teaching materials; choice of teaching materials; mother tongue teaching; Arabic; Somali.; Läromedel; läromedelsval; modersmålsundervisningen; arabiska; somaliska.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka modersmålslärares strategier för att välja läromedel samt motiven som ligger till grund för dessa val på deras modersmålsundervisning i somaliska och arabiska.Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv och ramverk som betonar att elever lär sig i samspel med andra människor, med hjälp av fysiska och intellektuella språkliga redskap liksom läromedel. LÄS MER

 5. 5. Hur man lär sig spanska ur ett elevperspektiv : 18 elevers upplevelse och erfarenhet av inlärning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Felicia Sánchez Hermansson; [2024]
  Nyckelord :students’ perspective; teaching material; Spanish; action-oriented approach; target language in the classroom; elevperspektiv; läromedel; spanska; action-oriented approach; målspråk i klassrummet;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en studie om elevers perspektiv på spanskundervisning och övningar för språkinlärning på högstadiet genomförts. Studien inkluderar 18 elevers svar på en enkät följt av fem fördjupande intervjuer. LÄS MER