Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. May AI help you? A quantitative study investigating a potential means to overcome the disclosure paradox of chatbots in the service encounter

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cornelia Koziczynska; Matilda Björklund; [2020]
  Nyckelord :trust; perceived competence; disclosure paradox; chatbot attitude; competence signal;

  Sammanfattning : The use of artificial intelligence solutions such as chatbots in service encounters is gaining in popularity due to the potential efficiency gains from automating routine interactions. However, the desired benefits are dependent on the identity of the virtual service agent not being disclosed, as customers who know that they are interacting with a chatbot perceive it to be less competent and trustworthy, eliminating all efficiency gains. LÄS MER

 2. 2. Vem ansvarar för matematiken? : en studie om arbetsuppgifter och samarbete gällande elever i matematiska svårigheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanne Johansson; Markus Anhage; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; mathematical difficulties; special education teacher; special educator; task assignment; Arbetsuppgifter; matematiksvårigheter; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det saknas forskning kring hur samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kan se ut i matematik när båda professionerna samtidigt finns på en skola. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. LÄS MER

 3. 3. Sydstaternas svaga länk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :logistik; sydstaterna; states rights; amerikanska inbördeskriget; järnväg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ”The prisoners taken here were better clothed than any we had seen before. All provided with overcoats and jackets or [sic] a much better material than our own. They were of English manufacture, much darker than the United States uniform, and this furnished conclusive evidence of successful blockade running”. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence in Swedish Law Firms From an Employee Perspective

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gustav Tiedtke; Sam Säflund; [2020]
  Nyckelord :Law Firm Employees; Acceptance; Artificial Intelligence; New Technology; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : The development of new technology is a continuous process that affects businesses and their operations. In present, we are in the midst of the so-called fourth industrial revolution due to rapid advancements in various technologies, such as artificial intelligence (AI). LÄS MER

 5. 5. Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Tolke; Nicholas Eklund; [2020]
  Nyckelord :Övergångsrättvisa; inkluderande; exkluderande; frihet; Sydafrika; Sierra Leone; Burundi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. LÄS MER