Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 2. 2. Ayahuasca – Psykiatrins nästa vapen mot depressiva tillstånd? : En inblick i Ayahuascas potential som antidepressivt läkemedel. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexia Miladinov; [2022]
  Nyckelord :Depression; Mental ohälsa; Ayahuasca; Psykadelika; DMT; N; N-dimetyltryptamin;

  Sammanfattning : Ayahuasca är en psykedelisk dryck som har använts av stammar i Amazonas för att hela och komma närmare det gudomliga. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka Ayahuascas effekt mot depression och om det kan användas inom sjukvården i enlighet med svensk lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 4. 4. Från oklarhet till klarhet – Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Kehlet; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Förmögenhetsrätt; Oklarhetsregeln; Oklarhetsprincipen; Avtalsvillkorsdirektivet; Private law; EU law; Contra stipulatorem; Contra proferentem; The contra proferentem rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Oklarhetsregeln är en avtalsrättslig princip som härstammar från den romerska rätten och återfinns i flera rättsordningar och internationella principsamlingar. I Corpus Juris Civilis är den latinska formuleringen av regeln ambiguitas contra stipulatorem est och på engelska omnämns den som the contra proferentem rule. LÄS MER

 5. 5. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER