Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 613 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. An introduction to some ordinary differential equations governing stellar structures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Yani di Giovanni; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Lane-Emden equation is a non-linear differential equation governing the equilibrium of polytropic stationary self-gravitating, spherically symmetric star models; $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\theta }{d\xi }}}\right)+\theta ^{n}=0.$$ In the isothermal cases we have the Chandrasekhar equation: $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\psi}{d\xi }}}\right)-e^{-\psi}=0$$ After having derived these models, we will go through all cases for which analytic solutions are achievable. LÄS MER

 2. 2. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sahra Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 4. 4. Meme-dödar-direktiv eller kreatörernas upprättelse? : En analys av Copyright-direktivets artikel 17 (f.d. 13)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Lillhager; [2019]
  Nyckelord :Copyright directive; CDSM directive; IP law; EU; memes; article 17; upload filter; upphovsrätt; upphovsrättsdirektivet; CDSM-direktivet; EU; memes; artikel 17; uppladdningsfilter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER