Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. President Trump’s Operational Code A Political Psychological Approach to Foreign Policy Decision-Making

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Thomasson; [2021]
  Nyckelord :Operational code analysis; beliefs; philosophical beliefs; instrumental beliefs; Donald Trump; VICS; political psychology; foreign policy decision-making; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there is a correlation between Donald Trump’s political beliefs and his foreign policy behaviour towards North Korea during 2016-2019. By applying the theoretical framework Operational Code redesigned by Alexander George, Trump’s political beliefs are visible through ten questions. LÄS MER

 2. 2. Är utvecklingsländerna våra nya klimatledare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Tran; [2021]
  Nyckelord :Least Developed Countries LDC ; Loss and Damage L D ; normer; klimatramverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Least Developed Countries (LDC) är en förhandlingsgrupp inom klimatramverket som består av de minst utvecklade länderna i världen. Det är en grupp som historiskt haft lite inflytande på klimatpolitiken men som blivit mer aktiva det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 4. 4. Empirical Study on the Performance of Hedge Funds in China

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Weiwei Zhang; [2020]
  Nyckelord :Hedge funds; China; Performance; Persistence; Uncertainty;

  Sammanfattning : China is one of the most popular emerging markets, and the fund management industry has experienced rapid growth during the past decade, especially private funds. Although the regulatory regimes were underdeveloped at first, the government realized that it was important to improve the related regulation to address this problem. LÄS MER

 5. 5. Återkallande av Medborgarskap : Finns det rättsliga hinder för att bekämpa terrorism genom denaturalisering i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mariana Fakih; [2020]
  Nyckelord :Citizenship deprivation; denationalisation; terrorism; statelessness; human rights; Återkallande av medborgskap; denaturalisering; terroristbrott; statslöshet; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : The revival of citizenship deprivation raises numerous normative, legal and practical concerns. Although citizenship deprivation is not new, it has become crucial to further discuss this with regards to recent law amendments and practices on citizenship deprivation by many democratic states. LÄS MER