Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Empirical Study on the Performance of Hedge Funds in China

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Weiwei Zhang; [2020]
  Nyckelord :Hedge funds; China; Performance; Persistence; Uncertainty;

  Sammanfattning : China is one of the most popular emerging markets, and the fund management industry has experienced rapid growth during the past decade, especially private funds. Although the regulatory regimes were underdeveloped at first, the government realized that it was important to improve the related regulation to address this problem. LÄS MER

 3. 3. Återkallande av Medborgarskap : Finns det rättsliga hinder för att bekämpa terrorism genom denaturalisering i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mariana Fakih; [2020]
  Nyckelord :Citizenship deprivation; denationalisation; terrorism; statelessness; human rights; Återkallande av medborgskap; denaturalisering; terroristbrott; statslöshet; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : The revival of citizenship deprivation raises numerous normative, legal and practical concerns. Although citizenship deprivation is not new, it has become crucial to further discuss this with regards to recent law amendments and practices on citizenship deprivation by many democratic states. LÄS MER

 4. 4. May AI help you? A quantitative study investigating a potential means to overcome the disclosure paradox of chatbots in the service encounter

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cornelia Koziczynska; Matilda Björklund; [2020]
  Nyckelord :trust; perceived competence; disclosure paradox; chatbot attitude; competence signal;

  Sammanfattning : The use of artificial intelligence solutions such as chatbots in service encounters is gaining in popularity due to the potential efficiency gains from automating routine interactions. However, the desired benefits are dependent on the identity of the virtual service agent not being disclosed, as customers who know that they are interacting with a chatbot perceive it to be less competent and trustworthy, eliminating all efficiency gains. LÄS MER

 5. 5. Make a man out of a monkey:  Psychosexual development of Sun Wukong

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Kinesiska

  Författare :Besha Saied; [2020]
  Nyckelord :Sun Wukong; The Journey to the West; Sigmund Freud; Psychoanalysis; Psychosexual Development.; 孙悟空,西游记,西格蒙德·弗洛伊德,精神分析学,性心理发展。;

  Sammanfattning : 西游记是明代吴承恩所攥写的。西游记的主角是孙悟空。孙悟空出生时,具有超自然力量,但是一直很叛逆。因为孙悟空对天堂犯了大错,所以他受到惩罚,他必须帮助玄奘去印度取经回中国。整个旅程中,孙悟空和朝圣者经历八十一场灾难,也让孙悟空变成了一个更好的人。这篇论文应用西格蒙德·弗洛伊德的性心理發展分析为什么孙悟空在朝圣中,行为和性格变的更好。孙悟空在生命的早期阶段发展了固着,通过一直吃达到自我享乐。之后,孙悟空找到了他的阳具,如意金箍棒,孙悟空一直用如意金箍棒试图征服。孙悟空也开始仿效他的父亲形象,玉皇大帝。因为孙悟空违反玉皇大帝的法律,玉皇大帝试图处决孙悟空,但是失败了。所以,孙悟空认为强的人是高于法律的。然而只有佛陀能给孙悟空惩罚,把孙悟空放在五阶山下。孙悟空在五阶山下五百年以后,观音委任孙悟空保护玄奘去印度取经。孙悟空在玄奘身上找到了一位父亲形象,在观音身上找到了一位母亲形象。孙悟空模仿玄奘不使用他的阳具,如意金箍棒试图征服。反而,孙悟空用如意金箍棒做好事,不伤人。 .. LÄS MER