Sökning: "law d"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 1. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 2. 2. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER

 3. 3. President Trump’s Operational Code A Political Psychological Approach to Foreign Policy Decision-Making

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Thomasson; [2021]
  Nyckelord :Operational code analysis; beliefs; philosophical beliefs; instrumental beliefs; Donald Trump; VICS; political psychology; foreign policy decision-making; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there is a correlation between Donald Trump’s political beliefs and his foreign policy behaviour towards North Korea during 2016-2019. By applying the theoretical framework Operational Code redesigned by Alexander George, Trump’s political beliefs are visible through ten questions. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i vårdnadstvister- är det så bra som det låter? En kritisk granskning av om barns rätt till delaktighet i vårdnadstvister utifrån ett barnperspektiv är motiverad och om denna rätt behöver stärkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; vårdnadstvist; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att värna om barn och barns rättigheter är frågor som ständigt är aktuella, och inom politiken framförs ständigt nya lagförslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas. I denna uppsats kommer därmed redogöras för om barns delaktighet i vårdnadstvister i den utsträckning som gällande rätt öppnar upp för är motiverad, samt om det är berättigat att stärka denna rätt. LÄS MER

 5. 5. Öppna hjärtan blev till stängda gränser: En idéanalys av hur Sveriges tre största partier ideologiskt motiverade en restriktiv migrationspolitik inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Idéanalys; Sverigedemokraterna; Moderaterna; Socialdemokraterna; Migrationspolitik; VBP-triaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a descriptive ideational analysis of how the three biggest parties in Sweden motivated a restrictive migration policy before the general election in 2018. Although the Sweden Democrats, the Moderates and the Social Democrats have notably different ideological roots, and have different ideas about how the world is and should be shaped, they still all seek to justify a restrictive migration policy. LÄS MER