Sökning: "law d"

Visar resultat 21 - 25 av 619 uppsatser innehållade orden law d.

 1. 21. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 2. 22. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 3. 23. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 4. 24. Ett svart får eller bara en lite udda fågel? - Straffvärdebedömningen i narkotikamål ur ett rättsutvecklings- och koherensteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Olafsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffvärde; proportionalitet; narkotika; koherens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish courts, over a period of more than 30 years, a practice of punishment was developed in drug cases, which largely differed from those of other types of crime. The penal value assessment in the area was basically governed entirely by tables based on the art and amount of drugs. LÄS MER

 5. 25. Sino-African relations and ODA in the 21st century

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Matilda Dunfjäll; [2018]
  Nyckelord :China; Africa; public expenditure; development aid; south-south cooperation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between Chinese aid and public expenditure in human development sectors in African nations. This is achieved through analysing the change of public expenditure in the education and health sectors of the top two African recipients of Chinese ODA – Ethiopia and Cote d’Ivoire, with an extended analysis to an additional five nations. LÄS MER