Sökning: "levande rollspel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden levande rollspel.

 1. 1. Levande charader : En kvalitativ studie om rollspel på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Hallberg; Julia Ahlstrand; [2020]
  Nyckelord :Media; Instagram; Självpresentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. HUR PÅVERKAR EXPRESSIVA ANIMATIONER NPC:ER? : En studie om hur NPC:er uppfattas baserat på dess kroppsspråk under dialogscener i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tim Eriksson Norén; [2018]
  Nyckelord :Kroppsspråk; Expressivitet; Animation; Dialogscener;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur expressivt kroppsspråk i animationer hos karaktärer i rollspeldialoger påverkar hur de uppfattas. Arbetet grundas i frågeställningen, ”På vilket sätt påverkar ett mer expressivt kroppsspråk tolkningen av en NPC? Om det påverkar, på vilket sätt får det då NPC:n att upplevas annorlunda?” I tidigare forskning om kroppsspråk och gesters betydelse för kommunikation och designteorier för NPC:er har arbetets grund byggts upp. LÄS MER

 3. 3. Analys av argument som uttrycks i samband med ett levande rollspel om embryonala stamceller : En designbaserad studie med analysverktyget TKE av hur argumentens kvalitet utvecklas under en undervisningssekvens

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Mats Hansson; [2015]
  Nyckelord :Socioscientific issues; arguments; argumentation; analyze tool; Toulmin’s argument patterns; specific biological knowledge; epistemic level; grade criteria; assessment; Wilcoxons sign rank test; live role play; Socioscientific issues; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; argument; argumentation; Toulmin’s argument patterns; specifika biologiska kunskaper; epistemisk nivå; kunskapskrav; Wilcoxons teckenrangtest; levande rollspel;

  Sammanfattning : Diskussioner om användandet av embryonala stamceller är exempel på ett område där naturvetenskapliga teorier möter en diskussion i samhällshällsdebatten. Värderingar med t ex etiska utgångspunkter påverkar hur naturvetenskaplig forskning bedrivs och hur resultaten från denna forskning tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Intrigerande Idégenerering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonathan Stjernlöf; [2015]
  Nyckelord :Innovation; idégenerering; brainstorm; grupparbete; lajv; levande rollspel; skrivprocess;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det förflutna i framtiden : lajvs potential för att förmedla, utforska och bevara kulturarv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alexandra Åberg; [2015]
  Nyckelord :lajv; lajvområden; subkultur; kulturarv; historia; bevarande; levande rollspel;

  Sammanfattning : Idag är allmänheten många gånger en passiv mottagare till sin historia och sitt kulturarv. Den här uppsatsen undersöker huruvida det går att använda en ny form av subkultur som metod för att förmedla, utforska och bevara kulturarv. LÄS MER