Sökning: "linjär musik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden linjär musik.

 1. 1. Determinism eller slump : Hur påverkas spelupplevelse av adaptiv kontra slumpmässig dynamisk musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Johansson; Carl Olander; [2022]
  Nyckelord :Datorspel; determinism; slump; adaptiv-musik;

  Sammanfattning : Forskning visar på att adaptiv musik har positiva effekter på spelupplevelsen och att det föredras över linjär musik. Denna studie undersöker därför de dynamiska aspekterna som skiljer adaptiv från linjär musik genom att explorativt undersöka hur spelare beskriver skillnader i spelupplevelse i ett FPS-spel som baseras på adaptiv musik i jämförelse med dynamisk musik vars musikaliska förändringar sker baserat på slump. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sean Sigfried; [2021]
  Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER

 3. 3. Automatic Sound Level System : Constant volume at all times

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Röing; Martin Zheng; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Sound; Sensor; Volume; Regulator; Arduino.; Mekatronik; Ljud; Sensor; Volym; Regulator; Arduino;

  Sammanfattning : Studies have shown that music has plenty of positive effects on performances in working environments. The purpose of this project was to reap those benefits by developing a prototype that could automatically adjust the volume of a speaker. The prototype was also able to measure the total sound level in the surrounding environment. LÄS MER

 4. 4. ”Ett, två, tre, fyra” - en analyserande studie i musikundervisning och musikteknik i förskolan ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Gunneberg; Jonatan Malmberg; [2018]
  Nyckelord :garageband; intra-aktion; musikteknik; musikundervisning; posthumanistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett posthumanistiskt perspektiv undersöka och analysera tre undervisningsstunder i musik med och utan Garageband. Ur studiens syfte har följande frågeställningar växt fram; Hur ser relationen ut mellan linjär och icke-linjär musikundervisning och Hur framträder transdisciplinärt samt musikaliskt innehåll i intra-aktionen mellan barn och musikskapande i iPad? Studiens empiriska material är insamlat på en förskola i Malmö och har videodokumenterats för vidare transkribering. LÄS MER

 5. 5. Collaborative Recommendations for Music Session Instrumentation : Contrasting Graph to ML Based Approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Axelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital music composers are required to become proficient with relevant tools necessary for music in their particular domain. The learning curve for acquiring the skills for creative music composing, relative to the respective tooling, can be steep. LÄS MER