Sökning: "determinism"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet determinism.

 1. 1. Aisopos Pojke och Bonnier Business Media : Diskurser och meningsskapande i ljuset av kritik mot sociala medier. ”Vargen kommer” – men vem är egentligen vargen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Carl Hällströmer; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Media studies; Internet; Media-Industry; Discourse; Ideology; Consciousness;

  Sammanfattning : This essay deals with the problem of understanding social media, what it is and furthermore what it is perceived as. In the wake of increasing criticism, from for example Amnesty, the EU and the Swedish Internetstiftelsen´s report ”The Swedes and the Internet”, this essay studies the reactions from one of the actors involved in creating the meaning of the term ”Social media”, namely the Swedish media-industry-magazines and particularly Bonnier Business Media Groups papers. LÄS MER

 2. 2. Implementation of a traffic interceptor for Anybus CompactCom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Francisco Javier MacOtela Lopez; Javier Gaztelumendi Arriaga; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project is to design and develop a traffic interceptor for the Anybus protocol. This protocol is owned by HMS Industrial networks and its use is intended to enable industrial devices to communicate with any fieldbus or industrial Ethernet network. LÄS MER

 3. 3. Dream A Little Dream of... America : Identity and Ideology in Jeffrey Eugenides’ Middlesex

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Vali; [2019]
  Nyckelord :identity; ideology; American dream; capitalism; determinism; freedom; choice; Marxism; genetics;

  Sammanfattning : Jeffrey Eugenides’ 2002 novelMiddlesex follows the protagonist Cal Stephanides in his exploration of the origins of the genetic mutation which causes him to be born intersexed. Weaved into this memoir is a 75-year history of the United States. LÄS MER

 4. 4. Datorplatser och it-hjälp på folkbiblioteket : En diskursanalys av digital delaktighet i biblioteksplaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Matilda Granberg; [2019]
  Nyckelord :Digital divide; Digital Inclusion; Digital Literacy; Public Libraries; Discourse Analysis; Digitala klyftan; digital delaktighet; digital kompetens; folkbibliotek; diskursanalys;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this study is to investigate how digital inclusion is constructed in Swedish library plans. LÄS MER

 5. 5. Modernitet och dekadens i Henning Bergers författarskap : Konturerna av ett idékomplex

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Neu; [2019]
  Nyckelord :Henning Berger; Berger; modernitet; dekadens; Amerika; Chicago; Faust; sekelskiftet; flanör; flanörlitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Henning Bergers författarskap åren 1901-1911, utifrån en nyläsning av verken Där ute, Ridå, Ysaïl, Drömmen om helvetet samt Drömlandstrilogin (Drömlandet, Bendel & Co och Fata Morgana). Utifrån ett dekadens- och modernitetsperspektiv reviderar jag den traderade uppfattningen om författarskapet som ytligt, och visar att Berger gör en betydande skildring av moderniteten, med större komplexitet än man tidigare uppmärksammat. LÄS MER