Sökning: "livscykeltänkande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet livscykeltänkande.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. How to integrate life cycle thinking in the working process at Volvo Group Real Estate to improve the environmental performances of new dealerships

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Parvathy Suresh Raju; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Dealerships; Environmental impact reduction; Certification systems;

  Sammanfattning : Dealerships are the main interface for customer interaction when it comes to a multinational manufacturing company like Volvo Group. A lot of studies in the field of environmental impact is done on different kind of buildings like office buildings, residential buildings, public buildings etc by performing Life Cycle Analysis (LCA), Life Cycle Cost analysis (LCC) etc. LÄS MER

 3. 3. Quantifying the relationship between the waste footprint and environmental impact of products

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Deniz Demirer Demir; [2019]
  Nyckelord :Product waste footprint; life cycle assessment; circular economy; environmental decision making; environmental sustainability;

  Sammanfattning : Despite the increasing public awareness about the waste that is created while consuming and disposing of products, the waste created by the raw material extraction and production phases is usually invisible to the consumers. In this respect, a product waste footprint indicator based on the life cycle perspective was recently proposed to address this knowledge gap, offering a better understanding of the environmental consequences of human consumption behaviour. LÄS MER

 4. 4. Miljökrav i offentlig upphandling - särskilt med avseende på produkt och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Weber; [2009]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglering på EU-nivå av upphandlingsförfarandet har ansetts nödvändig för att garantera konkurrens och den inre marknadens funktion. Offentlig upphandling ska ske kostnadseffektivt men har också använts för icke-ekonomiska syften, bland annat miljöskydd. Upphandlingsdirektiven, dir. 2004/17/EG och dir. LÄS MER