Sökning: "local radio"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden local radio.

 1. 1. INFORMATION AND QUALITY OF GOVERNANCE IN NON-DEMOCRATIC SETTINGS A Geospatial Analysis of Media Access and Quality of Public Service Provision in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Schönenberger; [2021-07-20]
  Nyckelord :Media Access; Accountability; Public Service Provision; Autocracies; Uganda;

  Sammanfattning : This thesis investigated whether access to a non-state-owned radio station can improve the provision of public services at the district level as aspect of quality of governance in Uganda, depending on the visibility and street-discretion of the service. Thereby, this work attempts to fill the research gap on media access and quality of governance in a non-democratic setting. LÄS MER

 2. 2. Natural Fingerprinting of Steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johannes Strömbom; [2021]
  Nyckelord :fingerprinting; laser speckles; speckle correlation; scattering transform; wavelets; feature detection;

  Sammanfattning : A cornerstone in the industry's ongoing digital revolution, which is sometimes referred to as Industry 4.0, is the ability to trace products not only within the own production line but also throughout the remaining lifetime of the products. LÄS MER

 3. 3. Design and characterization of a radio receiver for satellite communication

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Ollars; [2021]
  Nyckelord :RFFE; RF; ADC; PSK;

  Sammanfattning : Due to the increase in volume and speed of data transmissions in recent years, the demand for high-speed satellite communication solutions has increased. This thesis investigates the possibility of making a receiver for satellite radio based on an Analog Devices ADC evaluation board. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Nyckelord :digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Cost of Smart Wayside Object Controller

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Filipp Zarov; [2021]
  Nyckelord :railway signalling system; interlocking; hardware; Object Controller; Smart Wayside Object controller; Lifecycle Cost; renewable energy sources; järnvägssignalsystem; ställverk; hårdvara; Utdelar; SWOC; livscykelkostnad; förnybara energikällor;

  Sammanfattning : In a regional railway signalling system, object controllers are the devices responsible for controlling Track Side Equipment and act as interfaces for TSE with the interlocking computer and the Traffic control system. However, associated cabling (signal and power cabling) and civil works pose a major capital investment and it is a source of significant Capital and Operational expenses, particularly in rural areas, where accessibility andconnectivity to power grid and to the interlocking are a problem. LÄS MER