Sökning: "matpotatis"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet matpotatis.

 1. 1. Potatisens skalsjukdomar i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Författare :Linda Golobov; [2022]
  Nyckelord :potatissjukdomar; skalsjukdomar; skalfinish; skorv; växtskydd; lagringssjukdomar;

  Sammanfattning : Potatis (Solanum tuberosum L.) är en viktig gröda i världen. I Sverige odlas ca 0,5 miljon ton matpotatis årligen. I dagsläget efterfrågar konsumenter i butik tvättad och paketerad potatis. LÄS MER

 2. 2. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Rydén; [2022]
  Nyckelord :Potatis; Blastdödning; blastkrossning; potatiskvalitet; blastkross; pyraflufenetyl; karfentrazonetyl; skalmissfärgning; lackskorv; avdödning; matpotatis; skalmognad; skal; potatisodling;

  Sammanfattning : I matpotatisodling är knölens slutliga kvalitet alltid högt prioriterad, både den invändiga och utvändiga kvaliteten har stort fokus. Eftersom det har stort inflytande på konsumentens vilja att köpa produkten. LÄS MER

 3. 3. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lisa Ericsson; [2021]
  Nyckelord :potatis; gröddiversifiering; hållbart jordbruk; agroekologi; samodling;

  Sammanfattning : De storskaliga monokulturella jordbruk som finns idag är i stor utsträckning beroende av insatser i form av pesticider och mineralgödsel vars användning och produktion tär på jordens resurser och ekosystem. Behov finns att utforma odlingssystem som är långsiktigt hållbara med en fortsatt hög produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Prisförändringar vid förändrad försörjningskedja för livsmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hugo Javenius; Hugo Nerman; [2021]
  Nyckelord :Prediktion; Maskininlärning; Regressionsanalys; Support Vector Machines; ARIMA; Organisationsförändring; Försörjningskedja; Dynamiska Förmågor;

  Sammanfattning : Global food prices are currently rising at a rapid pace. The current supply chain involves a number of different steps, where each step involves a price surcharge that is ultimately paid by the consumer. Modern technology, such as machine learning and smart logistics, enables alternative supply chains. LÄS MER

 5. 5. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Sammanfattning : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. LÄS MER