Sökning: "maturity model"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden maturity model.

 1. 1. WHAT YOU CAN’T MEASURE - YOU CAN’T IMPROVE - The role of maturity models to improve data governance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elsa Källström; Elin Vieglins; [2021-07-08]
  Nyckelord :data governance; maturity model; maturity assessment; maturity levels; improvement areas;

  Sammanfattning : Background and purpose: As a consequence of the growing power of data, there is a needfor companies to maximise the value derived from it. However, to maximise the value derivedfrom data, it needs to be available, secure, relevant, and of high quality, which can be assuredby data governance. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTATION OF OXYFUEL COMBUSTION IN A WASTE INCINERATION CHP PLANT : A Techno-Economic Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mostafa Saleh; Anton Hedén Sandberg; [2021]
  Nyckelord :CCS; Oxyfuel Combustion; Carbon Capture; Gas Separation Techniques; Waste Combustion; Cost Assessment of CCS; ASU; CPU; Wet-FGR; Dry-FGR;

  Sammanfattning : Global energy demand is predicted to rise in the coming decades, necessitating a shift to renewable energy sources to mitigate greenhouse gas emissions. However, due to the inability to supply renewable energy around the clock, it is estimated that only by adding an important technology, carbon capture and storage (CCS), it could be possible to reduce 80% of the 1990s greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 5. 5. Inclusion of Wind Turbines into Frequency Support Services : Exploring frequency stability issues and comparing regulation power market products

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Frequency Containment Reserve; Frequency Restoration Reserve; Fast Frequency Restoration; Synthetic Inertia; Variable Speed Wind Turbine;

  Sammanfattning : There is a trend in Sweden towards increasing the electricity production from renewable energy sources in the electric grid. The increased share of renewables could be seen as essential for Sweden to be able to meet the obligated climate goals. LÄS MER