Sökning: "medelålders invandrare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden medelålders invandrare.

 1. 1. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 2. 2. "...kvinnors familjesituationer gör det svårare för dem än för män att kombinera den politiska karriären med familjeliv och äktenskap." Ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två rapporter i demokratiutredningen 2014.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Theresa Härsjö; [2016-04-05]
  Nyckelord :demokrati; demokratiutredningen 2014; statsvetenskap politisk teori; genusvetenskap; feministisk teori; diskursanalys; representativitet; representativ demokrati; konstruktion av kön och grupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte och frågeställningar formuleras utifrån demokratiutredningen 2014 som har iuppdrag att på olika sätt utreda hur den representativa demokratin ska utvecklas i nationelloch lokal kontext i Sverige. Syftet med studien är att anlägga ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två utvalda rapporter från den nya demokratiutredningen och genom en diskursanalys synliggör studien andra perspektiv, förståelser och dilemman av formulerade vetenskapliga problem som främst utgår från statsvetenskaplig och politisk teoretisk diskurs. LÄS MER

 3. 3. Bortom vita medelålders män – Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna : En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4Nyheterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Susanna Persson Öste; [2015]
  Nyckelord :kvinnor; minoriteter; invandrare; invandrarbakgrund; utländsk bakgrund; TV; nyheter; journalistik; Rapport; SVT; TV4 Nyheterna; kvantitativ innehållsanalys; TV-nyheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare:Susanna Persson ÖsteTitel:Bortom vita medelålders män: Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna. En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4NyheternaNivå:Kandidatuppsats i JournalistikvetenskapLärosäte: Stockholms universitetSpråk: SvenskaAntal sidor: 43 Kvinnor och minoriteter har historiskt varit underrepresenterade i TV-kanalernas nyhetsrapportering. LÄS MER

 4. 4. MEDBORGARDELTAGANDE I DEN FYSISKA PLANERINGEN : Hur kan man få med invandrare i den fysiska planeringen?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Susanne Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; fysisk planering; invandrare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar ämnet medborgardeltagande i den fysiska planeringen och frågan om hur man kan få med invandrare i fysiska planeringsprojekt. Alla människor i samhället har rätt att framföra sina åsikter i den fysiska planeringen. LÄS MER