Sökning: "minnesota satisfaction questionnaire"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden minnesota satisfaction questionnaire.

 1. 1. Work-life balance och arbetstillfredsställelse : Relationen mellan work-life balance och arbetstillfredsställelse hos distansarbetare och kontorsarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :David Hallenberg; Viktor Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; work-life balance; distansarbetare; kontorsarbetare;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this quantitative study was to find out how employees self-evaluate work-life balance and their job satisfaction. The participants were divided into two groups, “remote workers” and “office workers.” A comparison was made between the two groups regarding their work-life balance and job satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Det optimala ledarskapet under distansarbete : Ledarstilar och arbetstillfredsställelse under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefin Hörlin Lundgren; Hana Shakib; [2021]
  Nyckelord :job satisfaction; transformational leadership; laissez-faire leadership; transactional leadership; telework; arbetstillfredsställelse; transformativ ledarstil; låt-gå ledarstil; transaktionell ledarstil; distansarbete;

  Sammanfattning : Sedan sars-cov-2 deklarerades en pandemi har arbetssituationer förändrats världen över. Studiens syfte var därför att undersöka huruvida transaktionellt, transformativt samt låt- gå ledarstil korrelerade med arbetstillfredsställelse under distansarbete samt vilken av dessa tre ledarstilar som var den starkaste prediktorn av arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Kontorsarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsprestation under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Ina Vallberg; Patricia Björklund; [2021]
  Nyckelord :Omfattning av distansarbete; Covid-19; individuell arbetsprestation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka omfattning av distansarbete under Covid-19 och dess inverkan på arbetstillfredsställelse och arbetsprestation, samt om skillnad fanns i arbetsprestation och arbetstillfredsställelse mellan individer med olika typ av tidigare erfarenhet av distansarbete. Urvalet var heltidsanställda inom kontorsjobb och administration. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse och intern återhämtning inom sälj- och serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Viktoria Bermsten; Ebba Sjöborg; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; intern återhämtning; emotional labor; sälj- och serviceyrken; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöverket (2015) uppmärksammar i sin rapport problematik gällande bland annat återhämtning och att ständigt vara tillgänglig. Denna studie ämnade att undersöka om intern återhämtning kunde predicera arbetstillfredsställelse, för individer inom sälj- och serviceyrken. LÄS MER

 5. 5. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER