Sökning: "mjukvaruföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet mjukvaruföretag.

 1. 1. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
  Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

  Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER

 2. 2. Hämtning av gammal historik från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Artur Hellberg; [2018]
  Nyckelord :notified; sociala medier; elasticsearch; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Notified är ett mjukvaruföretag som grundades 2010 med idén att skapa en ny mediabevakningstjänst. Idag kan företagets användare med deras omvärldsbevakningsverktyg (mera känt som Notified) skapa avancerade skräddasydda bevakningar på varumärken, produkter, branscher, konkurrenter mm. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning inom agila arbetsmetoder -En fallstudie av ett mjukvaruutvecklingsföretag (16/17:49)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Efraim; [2017-09-05]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; MCS; agila arbetssätt; Scrum;

  Sammanfattning : P R O B L E M -D I S K U S S I O N: En föränderlig omvärld ställer krav på flexiblaorganisationer. Därtill kommer arbetsmarknadensnart att domineras av Generation Y som har ettförhållningssätt till sitt arbete som är skiljt fråntidigare generationer. Nya krav ställs därmed påchefen och ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Riktlinjer för mjukvarustartups

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Joe Huldén; [2016]
  Nyckelord :Mjukvaruutveckling; mjukvarustartups; appar; teknik; innovation entreprenörskap; seed; series a; ipo; börsintroduktion;

  Sammanfattning : Många innovativa mjukvaruföretag startas årligen. Flera med stor potential att konkurrera och utmana en hel industri med sina nytänkande idéer för att göra situationer enklare för en stor grupp av användare. LÄS MER

 5. 5. Security in software : How software companies work with security during a software development process

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fanny Lindmark; Hanna Kvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is conducted, due to recent interest in privacy and software security, on how a number of software development companies work during a development process to develop secure software to the possible extent. The study is based on four interviews with four software companies located in Linköping, Sweden. LÄS MER