Sökning: "mother tongue"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade orden mother tongue.

 1. 1. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MOTHER TONGUE TUITION AT A CROSSROADS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katerina Olson; [2021-08-17]
  Nyckelord :Mother Tongue Tuition; Education for Sustainable Development;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this research is to investigate how ESD intersects with the subject ofMother Tongue Tuition in the compulsory school system via one municipality inSweden. This is done by engaging with two analytical foci: i) the analysis of attitudesandresponses to ESD in MTT. LÄS MER

 2. 2. MULTILINGUAL EDUCATION IN SWEDISH PRESCHOOLS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desmond Amakye; [2021-08-16]
  Nyckelord :multilingual education; early childhood education; second language development; communication;

  Sammanfattning : Aim:This thesis studies to create an understanding of how preschool teachers are supporting multilingual children to develop their languages in Swedish preschools. The Swedish Preschool Curriculum states that children with another first language than Swedish should be given the opportunity to develop in all their languages. LÄS MER

 3. 3. El papel de la lengua materna en la enseñanza del español como lengua meta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patricia Aguirre Nylén; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : The use of the students´ mother tongue in teaching a new language seems to be a rather controversial issue if we review the history. Over the years there have been different theories of how foreign language teaching should be and what role the students´ mother tongue should have in it. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets inverkan på elevers motivation till lärande i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maikel Odicho; [2021]
  Nyckelord :Modersmål; motivation; flerspråkighet; kunskapsutveckling; identitet;

  Sammanfattning : Studien utgår ifrån att undersöka sambandet mellan motivation och utövandet av modersmål hos elever, samt att utforska huruvida vistelsetiden i svenska skola påverkar behovet av modersmålet. Studien svarade på dessa frågeställningar genom att analysera svar från 36 respondenter via en enkätstudie som bestod av frågor vars svar analyserades både kvalitativt samt kvantitativt. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande undervisningsmetoder inom sfi : En kvalitativ studie av sfi-lärares utsagor om elevers modersmål som resurs i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ulrika Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; transilingual teaching within sfi; mother tongue as a resource within sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education; svenska för invandrare; transspråkande inom sfi; modersmål som resurs inom sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education;

  Sammanfattning : I Sverige talas det många olika språk utöver svenskan och officiellt råder det en flerspråkig norm där också Skolverkets styrdokument betonar vikten av att tillvarata elevens alla kompetenser. Trots det råder det i praktiken ibland en enspråkig norm inom svenskt utbildningsväsende. LÄS MER