Sökning: "Kulturkrock"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Kulturkrock.

 1. 1. När barnen på skolgården bär slöja : En idéanalys om hur den svenska slöjdebatten ser ut bland politiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Maria Kero; [2020]
  Nyckelord :Slöjdebatten; slöjförbud; skolpolitik; sekularism; jämställdhet;

  Sammanfattning : Debatten om kvinnor och flickor som bär slöja, pågår i Europa. I Sverige har motioner och förslag om slöjförbud på skola lämnats in på både nationell och kommunal nivå. LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Otillåtet statsstöd gällande kommunal överlåtelse av offentlig mark och byggnader - EU:s statsstödsregler och dess påverkan på den kommunala kompetensen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ederfors; [2020]
  Nyckelord :Statsstöd; Kommunallagen; Sverige; Europeiska Unionen; Artikel 107.1 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU’s State Aid rules are a part of the EU law that have had great influence in the competition politics amongst the member states of the EU. Sweden has been highly affected by these rules during its 25 years membership in the EU, and it is affecting the ability for the municipalities to sell public land or buildings to private actors. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande flickors utsatta situation och behov av stöd utifrån ett kulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Öster; Hilda Edström; [2020]
  Nyckelord :ensamkommande flickor; familjestruktur; kollektivism; kulturkrock; kulturellt perspektiv; könsroller; individualism; stödinsatser; utsatthet;

  Sammanfattning : År 2015 var Sverige det land som tog emot flest ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning i Europa. Eftersom ensamkommande barn flyr utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, är de särskilt utsatta vid ankomsten till Sverige. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid verksamhetsutveckling genom företagsförvärv : En företagskulturell fallstudie om sammanslagningen av två företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Bäckman; Amanda Utterbäck; Johanna Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Företagsförvärv; förändringsstyrning; Change Management; företagskultur; verksamhetsutveckling; kulturkrock;

  Sammanfattning : Förvärv och sammanslagningar av företag är en vanlig form av strategisk verksamhetsutveckling. Flertalet forskare menar dock på att bristfällig integration av företagskultur kan bidra till problem när två företag går samman efter ett förvärv. LÄS MER