Sökning: "motorvägsbygge"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet motorvägsbygge.

 1. 1. Den första motorvägen : problem av infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ema Zorlak; [2006]
  Nyckelord :infrastruktur; infrastrukturprojekt; Bosnien och Hercegovina; 5c; motorväg; motorvägsbygge; beslutsprocess; beslutsfattande; förhandlingar; Öresundsbron; brobygge; avtalsbeslut; statliga regler; direktiv; normer; standarder; internationella projekt; Garbage-can modellen; ministrar; politiker; finansiella problem;

  Sammanfattning : Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande part under processens gång.Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. LÄS MER

 2. 2. Värdering för markåtkomst vid järnvägs- och motorvägsbyggnation : en fallstudie av intrångsvärdering i området mellan Örebro och Arboga

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Paul Göransson; [2005]
  Nyckelord :värderingsprocesser; järnvägs- och motorvägsbygge;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to investigate if there are any differences in the valuation process at infringements when highway and railway are built. The work has mainly been concentrated on the negotiation process in which The National Railway Department (Banverket) and The National Road Administration (Vägverket) try to get agreements with the land owners. LÄS MER