Sökning: "ministrar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ministrar.

 1. 1. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av Sveriges och Tysklands konstitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Stenquist; Hila Stefansson; [2019]
  Nyckelord :regeringschef; ministrar; konstitution; makt; Sverige; Tyskland; Bundestagen; jämförande politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vår uppsats så undersöker vi vad den svenska och tyska konstitutionen säger om vilka maktbefogenheter regeringscheferna har inom regeringen. Vi ville ta reda på om det skiljer mycket mellan ländernas grundlagar och hur detta sedan tar sig uttryck i regeringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Ministeromsättning och jämställdhet : Förutsättningar för kvinnor och män att stanna kvar vid ministerposten i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Skog; [2018]
  Nyckelord :ministeromsättning; Skandinavien; kön; portföljtyngd; regeringar; ministrar;

  Sammanfattning : This paper studies ministerial turnover in Scandinavia, focusing on group level differences of outcome for men and women in ministerial positions and attempting to explain why these might occur. It also attempts to test the applicability and validity of earlier works on the Scandinavian setting, more specifically that of portfolio salience and its presumed interaction with turnover depending on government type. LÄS MER

 4. 4. Legitimitet sökes! : En argumentationsanalys över den svenska regeringens yttranden om migrationsströmmarna 2015 relaterat till EU

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Arnekull; Gustav Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Legitimitet; EU; Sveriges regering; liberal intergovernmentalism; Toulmin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dels hur den svenska regeringen sökte legitimitet med hjälp av EU under hösten 2015, och även varför den svenska regeringen kan ha tänkts agera på det sättet. Utifrån en argumentationsanalys med en modifierad variant av Stephen Toulmins argumentationsmodell, undersöker vi ifall och hur, den svenska regeringen försökte att använda EU som premiss i sina argument under migrationsströmmarna 2015. LÄS MER

 5. 5. Politiska skandaler – behandlas män och kvinnor olika? : En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering kring ministerskandalerna 2006, rörande Stegö Chilò, Borelius, Borg och Billström

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alva Forsberg Fierro; [2015]
  Nyckelord :politiska skandaler; framing; medielogik; journalistik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har till syfte att undersöka kvällspressens framställning av de fyra ministrarna Anders Borg, Tobias Billström, Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs politiska övertramp i ministerskandalerna 2006. Alla fyra ministrar stod anklagade för mindre skattefusk och blev utsatta för en drevjakt i medierna. LÄS MER