Sökning: "municipal eldercare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden municipal eldercare.

 1. 1. Riktlinjer – en begränsning eller strävan mot rättvisa? : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare gör individuella bedömningar och samtidigt förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönrup; Amelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Care managers; eldercare; homecare; guidelines; decision-making; needs assessment.; Biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; riktlinjer; beslutsfattande; behovsbedömning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of needs for homecare assistance. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorg - en kvinnofråga? : En kvantitativ analys av kvinnorepresentationens påverkan på äldreomsorgens kvalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kvinnlig representation; deskriptiv representation; substantiell representation; kommunfullmäktige; äldreomsorgens kvalitet; kvantitativ metod; teorin om närvarons politik; kvinnliga intressen.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine in what ways female representation in municipal councils in Sweden has an influence on the quality of eldercare. The theory of the politics of presence constitutes the theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Marshall; Eva Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Social work; leadership; municipal eldercare; social relations; sustainable workplace and social changes.; Socialt arbete; ledarskap; kommunal äldreomsorg; sociala relationer; hållbar arbetsplats och samhällsförändringar.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. LÄS MER

 4. 4. Att förstå omsorgsarbete – En studie om hur personal på särskilt boende framställer motiv bakom varför man gör som man gör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Eric Klingborg; [2015]
  Nyckelord :Eldercare; nursing facilities; caregivers; norms; vocabularies of motive.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how care providers/ staff in nursing facilities for older people express the way they conduct their work. The purpose was based upon earlier research indicating a gap between policy and everyday practise. LÄS MER

 5. 5. Kontraktsstyrning och kvalitetsindikatorers utformning vid kommunal upphandling : En flerfallsstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Fredrik Persson; Linus Blomberg; [2014]
  Nyckelord :Kontraktsstyrning; Kommunal upphandling; New Public Management; Kvalitetsindikatorer;

  Sammanfattning : Management by contract is nowadays a common method within the public sector since the NPM overtook as paradigm with its mechanisms of control inspired by the private sector. The public agency is foremost a service provider where they interact with citizens in the service process. LÄS MER