Sökning: "nian"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade ordet nian.

 1. 16. The last of the Sweet Home men : Masculinity studies of Paul D in Beloved

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Avdelningen för humanioraAkademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Rougui Nian; [2010]
  Nyckelord :Beloved; Paul D; repressed memories; masculinity; slavery.;

  Sammanfattning : This study considered Toni Morrison’s novel Beloved. This essay focuses on Paul D and his journey to recover his manhood since he had been deprived of it as a slave. I have examined Paul D’s character through the lens of masculinity studies that are framed by issues of ethnicity and race. LÄS MER

 2. 17. - För vi har slutat nian, fyfan va' vi é bra! : En kritisk diskursanalys av grundskolans fostran från Lgr62 till och med Lpo94

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Svensson; [2008]
  Nyckelord :discourse; hegemony; upbringing; curriculum;

  Sammanfattning : I have studied the curriculum for the compulsory Swedish school, from the curriculum from year 1962 when the Swedish grundskolan became a reality, to the curriculum from year 1994, the one in practice today. My primary interest has been what the curriculum says about bringing up the Swedish youth. LÄS MER

 3. 18. Hem- och konsumentkunskap som stödämne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Domestic science; Swedish; English; Mathematic; hem- och konsumentkunskap; kärnämnen; svenska; matematik; engelska;

  Sammanfattning : Domestic science is an interdisciplinary subject. Furthermore domestic science is a combination of theory and practice. The basic competence, a recommendation from ‘The Swedish School Institution’ (Skolverket), is to enter the secondary school with minimum grade G, (godkänd) in the basic themes: Swedish, English and Mathematic. LÄS MER

 4. 19. Religionskunskap A : Utifrån kursplan, innehåll, metod samt ämnets relevans och framtid

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ragnarsson; Maria Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Religionskunskap;

  Sammanfattning : Vi har tidigare undersökt hur elever i nian i Kalmar vill ha sin religionsundervisning på gymnasiet. De resultat som framkom visade att eleverna gärna diskuterar på religionsundervisningen samt att de hellre läser om sekter och Afrikas religioner än om de fem världsreligionerna. LÄS MER

 5. 20. Religionsundervisning på gymnasiet : En undersökning om hur niondeklassare i Kalmar vill ha det.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ragnarsson; Maria Nilsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se hur elever i nian vill att deras kommande religionsundervisning på gymnasiet ska se ut, samt undersöka om det skiljer sig något mellan killar och tjejer. Vi besvarar våra frågeställningar genom att dela ut enkäter och intervjua elever i Kalmar. LÄS MER