Sökning: "non-playable characters"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden non-playable characters.

 1. 1. Icke-verbala beteenden och uttryck hos icke-spelarkaraktärer inom datorspel : En studie kring icke-verbala uttrycks påverkan på icke-spelarkaraktärers trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Felicia Lefvedahl; [2020]
  Nyckelord :Digital media; computer games; immersion; believability; non-playable characters; non-verbal communication; Digitala medier; datorspel; immersion; trovärdighet; icke-spelarkaraktärer; icke-verbala uttryck;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har datorspel etablerats som ett legitimt forskningsområde. Inom denna forskning har den artificiella intelligensen (AI) varit av stort intresse framförallt i relation till de karaktärer inom spel som kallas för non-playable characters (NPC). LÄS MER

 2. 2. The impact of spontaneous independent NPC dialogue in RPG games : How do independent uninitiated conversations between various NPC agents in the player’s vicinity affect the player interest in the game narrative?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Norén; [2020]
  Nyckelord :dialogue; believable worlds; non-playable characters;

  Sammanfattning : This paper explores the impact that spontaneous independent NPC dialogues have upon the player experience within a RPG. The study makes use of adjacent established research where dialogue is concerned as a launching point as spontaneous NPC dialogue has not been directly researched. The tests consisted of a playthrough of a two-part prototype. LÄS MER

 3. 3. Characters of You : En undersökning om identiteter i spelkaraktärer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Mattias Kemppi; Joakim Rand; [2018]
  Nyckelord :Actor-Network Theory; Identity; Personas; Character Design; Accountability; Ethnography; Actor-Network Theory; Identitet; Personas; Karaktärsdesign; Accountability; Etnografi;

  Sammanfattning : Med det här kandidatarbetet vill vi belysa en alternativ väg att gå för att ge även de karaktärer som inte är knutna till det narrativa en större och mer betydelsefull plats inom digitala spel. Tillsammans med Bruno Latours Actor-Network Theory undersöker vi relationer mellan bland annat tid, plats och den vardagliga människan. LÄS MER

 4. 4. To Kill or Not to Kill : The Moral and Dramatic Potential of Expendable Characters in Role-playing Video Game Narratives

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louise Persson; [2016]
  Nyckelord :video games; violence; moral disengagement; expendable adversaries; game ethics; moral; consequences; moral justification;

  Sammanfattning : Killing in role-playing video games is often a prominent feature. Most of the times, the characters killed are nameless criminals or minions of the true antagonist and if the game wants the player to kill, the player will most probably kill. LÄS MER

 5. 5. A comparative study of translation strategies applied in dealing with role languages. : A translation analysis of the video game Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Bowie Chiang; [2016]
  Nyckelord :Localisation; role language; Japanese; English; translation studies; video games.;

  Sammanfattning : Localisation is the process of taking a product and adapting it to fit the culture in question. This usually involves making it both linguistically and culturally appropriate for the target audience. LÄS MER