Sökning: "novice nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden novice nurses.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att leda omvårdnadsarbetet - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Löfqvist; Stina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Ledarskap; Nyutexaminerad sjuksköterska; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Även om inte ett aktivt val att bli chef har gjorts, är sjuksköterskan ledare för omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning har visat att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en utmaning med att leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Svåra samtal : upplevelser från sjuksköterskor inom palliativ vård - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anu Tiusanen; Kristina Zariņš; [2018]
  Nyckelord :Difficult conversations; Palliativ care; Nurse´s experience; Work experience; Insecurity; Svåra samtal; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Erfarenhet; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund. En stor och viktig del av den palliativa vården är kommunikation med patienter och dess närstående. Sjuksköterskan finns närvarande runt patienten och dennes familj genom alla vårdinstanser och kan få frågor av olika karaktär i alla möjliga situationer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
  Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER