Sökning: "novice nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden novice nurses.

 1. 1. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Svåra samtal : upplevelser från sjuksköterskor inom palliativ vård - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anu Tiusanen; Kristina Zariņš; [2018]
  Nyckelord :Difficult conversations; Palliativ care; Nurse´s experience; Work experience; Insecurity; Svåra samtal; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Erfarenhet; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund. En stor och viktig del av den palliativa vården är kommunikation med patienter och dess närstående. Sjuksköterskan finns närvarande runt patienten och dennes familj genom alla vårdinstanser och kan få frågor av olika karaktär i alla möjliga situationer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
  Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder och handlande vid misstanke om fysiska och/eller sexuella övergrepp på kvinnor - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Holm; Alexandra Wennhall; [2018]
  Nyckelord :attityder; fysiska och eller sexuella övergrepp; handla; sjuksköterska; våld mot kvinnor; attitude; battered women; intervention; nurses; physical and or sexual abuse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande och nära hälften av alla svenska kvinnor har utsatts för någon form av övergrepp. Övervägande del av våldet sker från en man som kvinnan har någon form av relation med. LÄS MER

 5. 5. Att vara oerfaren sjuksköterska vid vård av patienter i livets slut : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Byqvist Nilsson; Lydia Sörsäter; [2018]
  Nyckelord :End-of-Life Care; Novice Nurse; Nurses Experience; Nurses Perspective; Oerfaren sjuksköterska; Sjuksköterskors perspektiv; Sjuksköterskors upplevelse; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör 90 000–100 000 personer i Sverige, varav många erhåller palliativ vård den sista tiden. Vård i livets slut är en del av den sena palliativa fasen där målet är att skapa välbefinnande och lindra lidande. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret vid vård av patienter i livet slut. LÄS MER