Sökning: "observation väntrum"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden observation väntrum.

 1. 1. Väntrum inom vården baserat på patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Frida Lundin; [2021]
  Nyckelord :Industridesign; omvårdnad; väntrum; patienter; design; formgivning; tjänstedesign; miiljödesign;

  Sammanfattning : Väntrum inom vården har en stor betydelse för patienterna då detta påverkar hur deras besök i helhet kommer tolkas (Liddicoat, 2020). Besök i vårdens väntrum kan leda till att patienter kan uppleva oro och stress, vilket kan orsaka att återhämtning efter besök försämras (Beukeboom et al., 2012). LÄS MER

 2. 2. Att finna sin väg : En studie kring hur man ökar orienterbarheten mot ett mål i ett väntrum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Klemets; [2016]
  Nyckelord :Wayfinding; Wayshowing; Hospital; Spatial design; Information design; Waiting room; Rumslig gestaltning; Orienterbarhet; Väntrum; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. Jag har gjort en studie kring hur man med hjälp av rumsliga element kan bidra till att öka orienterbarheten mot ett mål i ett väntrum. Arbetet har skett i väntrummet på Klinisk Fysiologiavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. LÄS MER

 3. 3. Bland hårdhandskar och silkesvantar. – en etnografisk studie om väntrumsmiljöer på socialkontor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stefan Erik Hedenström; Mikael Nevala; [2012-02-12]
  Nyckelord :Skam; stigma; vakt; makt; mottagningsmiljö; väntrum; etnografi; socialtjänst;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka mottagningsmiljön i några av socialkontorens väntrum inom Göteborgs Stad och hur utformningen av miljön påverkar mötet mellan klient och det myndighetssystem som socialtjänsten utgör. Studien granskar väntrummens utformning och interiör samt interaktioner mellan besökare och myndighetsutövare genom deltagande observation. LÄS MER

 4. 4. En studie om behov av digitala tjänster i väntrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Anna Ramstedt; [2004]
  Nyckelord :digitala tjänster; väntrum; akutmottagning; IT; affordance; behov.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur väntrumsbesökarens perspektiv få en uppfattning om hur miljön i väntrummet på en akutmottagning upplevs, samt att skönja om det går att tillämpa digitala tjänster för att tillgodose deras eventuella behov. Avgränsningen består i ett väntrum på en akutmottagning i en mellanstor svensk stad. LÄS MER