Sökning: "Rumslig gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Rumslig gestaltning.

 1. 1. Ett smittfritt handlande : En studie om utformningen av matbutiker för att minska trängsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; grocery store; customer flow; spread of infection; crowding; wayfinding; wayshowing.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; matbutik; butiksflöde; smittspridning; trängsel; wayfinding; wayshowing.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att undersöka på vilket sätt matbutiker kan utformas för att underlätta för besökarna att hålla avstånd och undvika trängsel i syfte att minska spridning av virus. Fokuset i studien ligger på rumslig utformning i kombination med visuell information. LÄS MER

 2. 2. Var ligger museet? : En studie om orienterbarhet i en museikontext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Svaröd; [2021]
  Nyckelord :Informationdesign; spatial design; wayfinding; wayshowing; orientability; entrance; lobby; museum; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; orienterbarhet; entré; foajé; museum;

  Sammanfattning : This is a study in information design with a focus on spatial design. The study examines how theories in wayfinding and wayshowing, can facilitate orientability in an environment with a multipurpose, and highlight the connection between the outside and inside of an entrance. LÄS MER

 3. 3. Vad säger rumsformen? : En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmine El-Zein; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; activity-based outdoor office; spatial form; activity zones; communication; outdoor environment; cognition; availability.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; aktivitetsbaserat utomhuskontor; rumsform; aktivitetszoner; kommunikation; utomhusmiljö; kognition; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This is a thesis in the field of information design with a spatial design focus. The purpose of the study has been to investigate how methods and theories in information design can be applied to communicate and inform activity zone functions in activity-based outdoor offices within the spatial form of the room. LÄS MER

 4. 4. Att knyta ihop en konstbiennal i stadsrummet : Rummen mellan verken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mirka Kylmäaho; [2021]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; wayfinding; wayfindingstrategier; stadsrum; konstbiennal; utställning; meaning driven design; mening; berättande; flöde; social navigation.;

  Sammanfattning : This work is for the completion of a bachelor's degree in Information design with a focus on Spatial Design. The project has been carried out in collaboration with OpenArt, a biennial art exhibit that occurs across Örebro city center every other year. LÄS MER

 5. 5. Sonar Sea : The acoustic experience of the Baltic Sea dynamics

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Elin Stampe; [2021]
  Nyckelord :spatial design; the Baltic Sea; water; dynamics; atmosphere; sound; acoustic ecology; field recordings; nature; sensory experience; flow; performative space; art; science; companion species; installation; rumslig gestaltning; Östersjön; vatten; dynamik; atmosfär; ljud; akustisk ekologi; natur; sinnesupplevelse; konst; vetenskap; installation;

  Sammanfattning : This thesis project aims to discuss the conditions and importance of water as a dynamic body in our environment, as water is affecting life on Earth on all levels. By focusing on the Baltic Sea, a sensitive body of water, I am exploring the acoustic characters of the sea dynamics through sound recordings at three bays in the Stockholm Archipelago. LÄS MER