Sökning: "olämplighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet olämplighet.

 1. 1. Hon, han och hen: Hur genusföreställningar påverkar bedömningar av normbrytare

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rosalinda Markoff; [2020]
  Nyckelord :normbrott; hen; transpersoner; könsidentitet;

  Sammanfattning : Normer fyller en viktig funktion för sociala interaktioner och vilka konsekvenser normbrott får beror på vilka normer som bryts och vem som bryter dem. Syftet med studien var att undersöka hur brott mot sociala normer och könsnormer bedöms beroende på vilken könsidentitet normbrytaren har. Totalt deltog 117 personer (51. LÄS MER

 2. 2. Pappapotential : en diskursanalytisk studie om konstruktionen av faderskap i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Christoffer Bergman; Siri Olander Bergström; [2019]
  Nyckelord :Faderskap; omsorg; genus; diskurs; vårdnadsutredningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur faderskap konstruerades i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar med intentionen att studera hur fädernas lämplighet gestaltades samt vilka egenskaper hos fäderna som betonades. Studiens empiri bygger på nio stycken utredningar där fadern bedöms lämpligast för att handha barnets omsorg samt där moderns föräldraförmåga anses brista. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors rätt till högre statstjänster - Diskussionen om behörighetsfrågan i Sverige 1919–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett nedslag i den del av kvinnorörelsens historia som behandlar kvinnors rätt till högre statstjänster. Kvinnor hade varit aktiva på den statliga arbetsmarknaden sedan mitten av 1800-talet och sedan år 1870 haft tillgång till universitetsstudier. LÄS MER

 4. 4. Ogiltiga arbetsbristsuppsägningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Norin; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en uppsägning av en arbetstagare ska vara giltig krävs enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. En uppsägning kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor, klimatförändringar och sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Katarina Christiansen; [2010]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Könsroller; Afrika söder om Sahara; Odling; Matförsörjning; CEDAW; Rättvis fördelning; Vattentillgång; Naturresurser; Tropiskt klimat;

  Sammanfattning : Den afrikanska kontinenten beräknas att drabbas mer än någon annan region av klimat-förändringarnas direkta effekter. Samtidigt är anpassningsmöjligheterna här begränsade och ekonomin särskilt beroende av klimatrelaterade sektorer. Samband mellan ekonomisk svaghet och sårbarhet är relativt kartlagda i det internationella klimatarbetet. LÄS MER