Sökning: "oljerättika"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet oljerättika.

 1. 1. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Jesper Fritzson; [2020]
  Nyckelord :rotgallnematoder; naturlig resistens; fånggröda; bekämpning; oljerättika; tagetes;

  Sammanfattning : Växtparasitära nematoder börjar bli ett allt större problem världen över där de orsakar stora ekonomiska skador. Bekämpningen av dessa blir svårare allt eftersom kemiska bekämpningsmedel mot nematoder mer och mer globalt förbjuds på grund av dess toxiska påverkan på bland annat applicerande lantbrukare samt ekosystem runtom och i nematodinfekterade fält. LÄS MER

 2. 2. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Izabella Lundborg; [2019]
  Nyckelord :plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. LÄS MER

 3. 3. Biologisk nedbrytning av plogsulan : växtföljder, klimat och användningsområden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Björn Larsson; [2015]
  Nyckelord :bioporer; pålrot; reducerad bearbetning; direktsådd; plogsula; daggmask; miljö; växtnäring; biodiversitet;

  Sammanfattning : Strukturrationaliseringen i jordbruket påverkar i stor utsträckning lantbruksmaskinernas storlek vilket gör att vi går mot allt större och tyngre maskiner. Detta påverkar i stor utsträckning markpackningen. Ett sätt att komma förbi detta är att använda sig av fasta körspår (CTF ). LÄS MER

 4. 4. Investigation on the Use of Intermediate Crops for Anaerobic Digestion as a Renewable Source of Energy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ida Ahlberg; Thais Leidiomara Silva Nilsson; [2015]
  Nyckelord :biofuels; pretreatment; acetic acid; steam pretreatment; sodium hydroxide; kemiteknik; chemical engineering; Mellangrödor; Hemp; White mustard; Oilseed radish; Sudangrass; Hairy vetch; Phacelia; energy; Intermediate crops; Biogas; Anaerobic digestion; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The eminent dilemma around the relationship between the increasing world population, the need of new fuel sources and environment issues has raised great awareness in the last decades. The European Parliament has set common goals such as the reduction of the greenhouse gases by 20 % by the year of 2020, followed by the requirement of at least 10 % of the fuel has to be biofuel. LÄS MER

 5. 5. Gödslade eller ogödslade mellangrödor som biogassubstrat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Märta Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :mellangrödor; fånggrödor; konservärt; biogassubstrat; kvävehushållning; cover crops; catch crops; green pea; biogas feedstock; nitrogen management;

  Sammanfattning : Jordbruket står idag inför utmaningen att öka produktionen av biogas-substrat utan att öka konkurrensen om jordbruksareal för foder- och livsmedelsproduktion. Fånggrödor odlas idag för att reducera jordbrukets kväveläckage till vattendrag. LÄS MER