Sökning: "omvårdnad njurtransplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden omvårdnad njurtransplantation.

 1. 1. När njurarnas funktion sviktar : Upplevelsen att genomgå en njurtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sonja Dahl Andersson; Pia Lindson; [2019]
  Nyckelord :njurtransplantation; livskvalitet; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Kompetensen inom hälso- och sjukvården har lett till att allt fler transplantationer utförs och njuren är det vanligaste organet som transplanteras. År 2018 utfördes 447 njurtransplantationer i Sverige, 666 personer var accepterade och stod på väntelistan för att bli njurtransplanterade. LÄS MER

 2. 2. I väntan på frihet : En litteraturbaserad studie som belyser dialysbehandlade patienters upplevelser av att vänta på en njurtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jennifer Hjort; Emelie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Dialysis; experiences; kidney transplant; patient; waiting;

  Sammanfattning : Background: With an increased understanding of dialysis-treated patients' experiences of waiting for a kidney transplant, the nurses can adjust their care based on patient's individual needs. A changed life situation that requires regular treatment and limiting the patient in their daily life makes it important that the nurse understands the patient's mood and is there to support. LÄS MER

 3. 3. Individens upplevelser av att donera en njure En litteraturöversikt i samband med njurdonation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carina Geertsen; Sofia Erkers; [2017]
  Nyckelord :Quality of life; living kidney donor; experience and donation.; Livskvalitet; levande njurdonator; erfarenheter och donation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anledningen till att en individ kan ha ett behov av en ny njure är att individen lider av någon form av kronisk njursvikt. Patienter som idag har ett behov av njurtransplantation får patienten oftast vänta mellan ett till tre år på att få en ny njure. LÄS MER

 4. 4. Att leva med någon annans njure : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Robin Wall; [2017]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvården; Känsla av sammanhang; Litteraturöversikt; Njurtransplantation; Patientens erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vuxnas upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Jakobsson; Liza Ström; [2016]
  Nyckelord :Chronic renal failure; experiences; well-being; malaise; Kronisk njursvikt; erfarenheter; välbefinnande; illabefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person drabbats av kronisk njursvikt är dialysbehandling eller njurtransplantation de enda alternativen för överlevnad. Välbefinnandet kan komma att påverkas av den livsomställning som krävs för vårdsökande personen. LÄS MER