Sökning: "omvårdnad rond"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden omvårdnad rond.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad rond

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gunhamn Johanna; Kiper Hellman Felicia; [2020-08-06]
  Nyckelord :Personcentrerad rond; personcentrerad vård; delaktighet; integritet; partnerskap; teamarbete; jämlikhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och gör attpatienten blir mer delaktig, vilket ökar vårdkvalitén. Patienter med akut sjukdom har ettbehov av att bli lyssnad på, och därmed är en god kommunikation viktig. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hampus Linden; Hanna Blid; [2019]
  Nyckelord :interprofessionell relation; kommunikation; läkare; sjuksköterska; Skandinavien;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrkesrelationen mellan sjuksköterskan och läkaren har funnits sedan en lång tid tillbaka. Trots det nära samarbetet, präglas det av gamla normer och strukturer som försvårar relationen. LÄS MER

 3. 3. Vårdteamets erfarenhet av att bedriva rond på eftermiddagen : En kvalitativ intervjustudie inom slutenvård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Jacobsson; Johanna Müller; [2019]
  Nyckelord :Rond; Vårdteam; Omvårdnad; Specialistsjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ronden består traditionellt av en hierarkisk struktur där läkarens medicinska agenda har företräde framför sjuksköterskans huvudämne omvårdnad. När ronden sker på förmiddagen har studier visat att den kan ta upp till 50 minuter och det kan vara svårt för sjuksköterskan att diskutera och belysa omvårdnaden runt patienten, kunskap som läkaren också behöver för att kunna bedriva vård med ett personcentrerat angreppsätt. LÄS MER

 4. 4. Patientnära rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lilia Zeleskov; Hong Mei; [2016]
  Nyckelord :Ward round; patient-centered; person-centered; perception; patient care team; Patientnära; rond; personcentrerad; upplevelse; vårdteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientnära rond är ett teamarbete mellan framförallt patient, sjuksköterska och läkare. Ett bra samarbete förbättrar relationen dem emellan. Dessutom har en framgångsrik rond mellan patient och sjukvårdspersonal stor betydelse för att patienten ska kunna få en säker och personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. ”inte ska väl lilla jag” eller ”alla är rädda för överläkaren” : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ronden och arbetsledarrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Sahlin; Elina Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Nurse; ward round; professions; leadership; communication; Sjuksköterska; rond; yrkesprofessioner; arbetsledare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftade till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors upplevelser avseende rondsituationen och arbetsledarrollen. Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. Åttasemi- strukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER