Sökning: "operatörer"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet operatörer.

 1. 1. Adaptive network selection for moving agents using deep reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William Skagerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development and deployment of “Internet of Things”-devices comes a new era of benefits to increase the efficiency of our everyday lives. Many of these devices rely on having an established network connection in order to operate at peak performance, but this requirement could be hard to guarantee in the face of less supported infrastructure in certain parts of the world. LÄS MER

 2. 2. Interaction i Kielkanalen : En undersökning av de bakomliggande orsakerna till olyckor orsakade av interaction i Kielkanalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lo Davidsson; David Andersson Wodlén; [2021]
  Nyckelord :Interaction; Accidents; HFACS-MA; Kiel Canal; Causes; Reports; Interaction; olyckor; HFACS-MA; Kielkanalen; orsaker; rapporter;

  Sammanfattning : Den största delen av olyckor till sjöss inträffar i inre, ofta tätt trafikerade, vattenvägar. I den här studien undersöks olyckor i Kielkanalen som skett till följd av interaction. Trots de sedan länge kända riskerna för bl.a. LÄS MER

 3. 3. The potential of wind power on the Swedish ancillary service markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Wiklund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing proportion of variable renewable energy in the Swedish power system is leading to greater needs of system flexibility. A key aspect of handling this is frequency flexibility where actors can either increase or decrease their production or consumption when required. LÄS MER

 4. 4. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 5. 5. Interaction i Kielkanalen : En undersökning av de bakomliggande orsakerna till olyckor orsakade av interaction i Kielkanalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lo Davidsson; David Andersson Wodlén; [2021]
  Nyckelord :Interaction; Accidents; HFACS-MA; Kiel Canal; Causes; Reports; Interaction; olyckor; HFACS-MA; Kielkanalen; orsaker; rapporter;

  Sammanfattning : Den största delen av olyckor till sjöss inträffar i inre, ofta tätt trafikerade, vattenvägar. I den här studien undersöks olyckor i Kielkanalen som skett till följd av interaction. Trots de sedan länge kända riskerna för bl.a. LÄS MER