Sökning: "organisation analys skola"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden organisation analys skola.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande medarbetarskap i ett hållbart förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angeliqa Cramnell; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; medarbetarskap; hållbart förändringsarbete; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utforska och belysa medarbetarintryck av lärande och hälsofrämjande medarbetarskap inom vald organisation. Det handlar vidare om att skapa infallsvinklar till arbetet med att skapa en vision om hälsofrämjande medarbetarskap i ett hållbart förändringsarbete. LÄS MER

 4. 4. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER

 5. 5. När lärare lär tillsammans : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av kollegiala observationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Jardmo; [2018]
  Nyckelord :Collegial observations; school development; socio-cultural perspective; Kollegiala observationer; kollegialt lärande; skolutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Dagens skola befinner sig i ständig förändring och ställs kontinuerligt inför nya krav. För att möta dessa utmaningar är därför skolutveckling en nödvändighet. LÄS MER