Sökning: "organisation analys skola"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden organisation analys skola.

 1. 1. Särskild Undervisningsgrupp - Autism - En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Änghede Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Särskild Undervisningsgrupp; Autism; Inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Änghede Haraldsson, Sara (2019). SU-grupp autism. En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av yrkesroll: specialpedagog. : En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll inom elevhälsan och i det praktiska arbetet med elever med problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peggy Emanuelsson; Malin Raab Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsa; hemmasittare; problematisk frånvaro; skolk; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vår intervjustudie är att analysera specialpedagogens konstruktioner beträffande det praktiska arbetet och yrkesrollen inom elevhälsan relaterat till elever med problematisk frånvaro. En av studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism där individen betraktas som en social varelse som genom interaktion, samarbete och kommunikation konstruerar och rekonstruerar social verklighet. LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande medarbetarskap i ett hållbart förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angeliqa Cramnell; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; medarbetarskap; hållbart förändringsarbete; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utforska och belysa medarbetarintryck av lärande och hälsofrämjande medarbetarskap inom vald organisation. Det handlar vidare om att skapa infallsvinklar till arbetet med att skapa en vision om hälsofrämjande medarbetarskap i ett hållbart förändringsarbete. LÄS MER