Sökning: "original kopia"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden original kopia.

 1. 1. Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Hasselbom Alderborg; Cornelia Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :verifikation; bokföringslag; lagring; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. LÄS MER

 2. 2. Stadens autentiska jag? : Om (re)konstruktioner av autenticitet i postindustriella stadsförnyelseprocesser

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Frida Svensson; [2016]
  Nyckelord :autenticitet; historiebruk; identitet; stadsförnyelse; Malmö;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur autenticitet och historia produceras, brukas och utnyttjas i en kontext där städer och platser hanteras utifrån en dominerande marknadsliberal logik och ideologi. Syftet är att bidra med en djupare förståelse för autenticitetsbegreppets betydelse, funktion och förändring över tid, samt utreda vilka konsekvenser ett visst förhållningssätt genererat för stadsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Two Earths in one Solar System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Dan Wallsby; [2015]
  Nyckelord :Astronomy; Planets; Dynamics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The motivation for the project is to investigate what happens if I add a second Earth in the Solar System and project it forward in time. I add an Earth mass planet (called Earth two) in the same orbit as the Earth on the other side of the Sun (i.e. six months ahead of the original Earth). LÄS MER

 4. 4. En oannonserad konkurrensrättslig inspektion – Om den efterföljande granskningen av en speglad hårddisk utanför företagens lokaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elias Karlsson; [2015]
  Nyckelord :en annonserad inspektion; dawn raid; gryningsräd; spegling av hårddisk; konkurrensrätt; competition law; överskottsinformation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An unannounced inspection in competition law confers a right for the com-mission or authorized national competition authority to visit the premises of a company before opening hours, in order to search documents for evidence of competition law infringements. Such a procedure is extremely intrusive, in questioning a company’s integrity; therefore the commission, or national competition authorities, have to act with utmost caution. LÄS MER

 5. 5. Evaluating a publish/subscribe proxy for HTTP

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yuanhui Zhang; [2013]
  Nyckelord :Publish Subscribe; HTTP proxy; Blackadder; PURSUIT; Pub sub proxy; network metrics; Publicera Prenumerera; HTTP-proxy; Blackadder; PURSUIT; Pub sub proxy; nätverk statistik;

  Sammanfattning : With the increasingly high speed of the Internet and its wide spread usage, the current Internet architecture exhibits some problems. The publish/subscribe paradigm has been developed to support one of the most common patterns of communication. It makes “information” the center of communication and removes the “location-identity split” (i. LÄS MER