Sökning: "pantsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet pantsättning.

 1. 1. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 2. 2. Vägledande faktorer vid investeringsbedömning för ett fastighetsbolag med verksamhet inom samhällsfastigheter : En fallstudie i samarbete med Ledstången Stockholm AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Micaela Hermansson; Martin Palm; [2021]
  Nyckelord : Pawnbroking ; Public register over tenant-owned apartments ; Real estate brokers ; Tentant-owned apartment ; Bostadsrätt ; Fastighetsmäklare ; Offentligt bostadsrättsregister ; Pantsättning ;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastigheter har ökat avsevärt på senare år. Långa hyreskontrakt med offentligt finansierade hyresgäster gör att segmentet ses som en trygg investering med stabila kassaflöden. Svenska samhällsfastigheter AB delägs av Ledstången och är ett av bolagen som investerar i samhällsfastigheter. LÄS MER

 3. 3. Belåning av ägarlägenhetsfastigheter : En utredning av svenska bankers skäl till att neka förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Wårhem; Mimmi Hallén; [2021]
  Nyckelord :ägarlägenhet; belåning; fastighetsrätt; banker; förvärvslån; låneprocess; pantsättning; grannelagsrätt;

  Sammanfattning : Inför ämnesvalet av det här arbetet upptäcktes att det var få av de stora bankerna i Sverige som beviljade förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter. Nämnda fenomen blev huvudfokus för uppsatsen, och arbetet fick syftet att utreda vilka juridiska och ekonomiska skäl som kunde föreligga. LÄS MER

 4. 4. Införande av ett centralt register för pantsättning av bostadsrätter : Konsekvenser för berörda aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anton Widemark; Adam Edén; [2021]
  Nyckelord :tenant-ownership; register; lien; bostadsrätt; register; pantsättning;

  Sammanfattning : Frågan om införandet av ett statligt bostadsrättsregister, med ett grundläggande syfte att införa enhetlig registrering av panträtter för bostadsrätter har utretts och diskuterats under lång tid. Det har då konstaterats att dagens hantering är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenheter : Uthyrning, pantsättning och utmätning i en jämförelse med bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER