Sökning: "patientens livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden patientens livsberättelse.

 1. 1. Motiverande samtal vid depression och ångest hos vuxna : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin von Essen; Jeanette Lind; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Motivational Interviewing; Nursing; Patient-Centered Care; Depression; Motiverande Samtal MI ; Omvårdnadsperspektiv; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever ett försämrat psykiskt välmående och drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige står psykisk ohälsa bakom den största anledningen till långtidssjukskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård för patienter med demenssjukdom : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Bokan Faris; Roukeyatou Izotou; [2021]
  Nyckelord :: different care contexts; experiences; nurses’ perspective; person-centered approach; qualitative; systematic literature study; erfarenheter; kvalitativ; olika vårdkontext; personcentrerat arbetssätt; sjuksköterskors perspektiv; systematisk litteraturst;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att vården av patienter med demenssjukdom ska uppnå en god kvalité bör den utgå från personcentrerad vård. I den personcentrerade vården läggs fokus på personen bakom sjukdomen, där sjuksköterskan individanpassar vården efter patientens behov. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra människan bakom demenssjukdomen vid personcentrerad vård

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Valentina Henwi; My Tengelsen; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Erfarenheter; Personcentrerad vård; Systematisk litteraturstudie; Vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att se hela människan och att förstå personen bakom sjukdomen. Detta kan vara ett passande förhållningssätt för personer med demens. Personer med demens uppfattar sig själva som en belastning för människor i deras omgivningen och de erfar att de betraktas som en diagnos. LÄS MER

 4. 4. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN : Sjuksköterskans betydelse för patientens egenvård vid venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Pahlin; Ylva Wieslander; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den främsta orsaken till venösa bensår är venös insufficient. Trots att det finns evidensbaserade metoder för att behandla venösa bensår, fortsätter svårläkta sår vara ett ständigt dilemma inom öppenvården. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerat klimat inom högspecialiserad hjärtsjukvård

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Anehem; [2018]
  Nyckelord :Personcentrerat klimat; Personcentrerad vård; Vårdmiljö; Person-centred climate; Person-centred care; Care environment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den personcentrerade vården är en strategi för att jämna ut patientens underläge som uppstår när hen besöker sjukvården. Vården ska vara individuellt anpassad och patienten ska respekteras för sina behov, och vården ska präglas av att patienten ska ses som människa och inte som den sjukdom hen bär. LÄS MER