Sökning: "peacebuilding"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet peacebuilding.

 1. 1. “Development is the new Peace”: A case study on Pastoral Social Pasto’s role as a local actor in the peacebuilding process in the Colombian region of Nariño

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Enseroth; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the role of Pastoral Social Pasto as a case of a local actor within the peacebuilding process in the Colombian region Nariño. Colombia suffered from an internal armed conflict that endured over five decades. LÄS MER

 2. 2. Friktion i fredsoperationer: De globala, nationella och glokala freds- och säkerhetsdiskurserna gällande Afghanistaninsatsen under åren 2010–2012

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2019]
  Nyckelord :Peacebuilding; Peace operation; Afghanistan; Global and local friction; Peace- and security discourse; Glocal actor; Interview and Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on friction between global, national and glocal actors and discourses regarding the military operation in Afghanistan, with the delimitation to the years 2010-2012. The study aims to explain and gain a deeper understanding of the friction between global, national and glocal actors that exists in peace operations and to further develop the theory about global and local friction in peace operations. LÄS MER

 3. 3. Sport för fred på koreahalvön?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Östlin; Miranda Beijer; [2019]
  Nyckelord :Low-politics; diplomati; Nordkorea; Sydkorea; nationalism; sport; Environmental Peacebuilding theory.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. LÄS MER

 4. 4. Communication in conflict and peace - Reviewing peace theory in the frames of a network society

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julie Arnfred Bojesen; [2019]
  Nyckelord :peace; conflict; communication power; Network society;

  Sammanfattning : The digital revolution has changed how we interact and organize ourselves, how wars are fought and how peace is restored. The nature of conflicts has changed, and so should the theories with which we try to understand conflicts. Communication is power, and understanding power relations in the information era is fundamental to address peacebuilding. LÄS MER

 5. 5. The importance of women in transitional justice. Women's work for justice in Guatemala and Liberia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Dahlström; [2018-10-31]
  Nyckelord :Transitional Justice; ; Women; Women in transitional justice; Women’s importance for justice; Guatemala; Liberia;

  Sammanfattning : This qualitative study focuses on women’s inclusion in the transitional justice process by comparing Guatemala and Liberia. Within these two countries, women have been active in assuring peace through grassroot movements. LÄS MER