Sökning: "pregnancy risk"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden pregnancy risk.

 1. 1. Eventuella fosterskador till följd av magnetkameraundersökning på gravida kvinnor : En litteraturstudie med systematisk sökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Lutecki; Elin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Foetus; gadolinium; magnetic resonance imaging; pregnancy; risk; Foster; gadolinium; graviditet; magnetresonanstomografi; risker;

  Sammanfattning : Background: During the recent years, magnetic resonance imaging (MRI) has evolved to become one of the most commend used diagnostic methods. Although MRI is considered safe and a good diagnostic method of foetuses and pregnant women, the research data is too small to claim that it is completely risk-free. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av stöd och omvårdnad vid spontan abort : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elizabeth Hjernberg; Emelie Löfman; [2020]
  Nyckelord :Abortion spontaneous; Nursing care; Person-centered care; Personal treatment; Support; Bemötande; Omvårdnad; Personcentrerad omvårdnad; Spontan abort; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund En normal graviditet hos en gravid kvinna (det biologiska könet) i fertil ålder fortlöper i genomsnitt i cirka 40 veckor. När en kvinnas graviditet avstannar utan medicinsk intervention innan graviditetsvecka 22 kategoriseras det som en spontan abort. LÄS MER

 3. 3. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER

 4. 4. Perinatala utfall hos kvinnor som genomgått könsstympning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Elina Jorild; Kristin Staf; [2020]
  Nyckelord :FGM; Female genital mutilation; Neonatal outcomes; Perinatal outcomes; FGM; Kvinnlig könsstympning; Neonatala komplikationer; Perinatala komplikationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) är en uråldrig tradition med starka band till kulturell och etnisk identitet. Mer än 200 miljoner kvinnor och flickor beräknas vara könsstympade och årligen riskerar cirka 3,9 miljoner ytterligare flickor att utsättas. LÄS MER

 5. 5. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER