Sökning: "produktionskedjan"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet produktionskedjan.

 1. 1. Flaskhalsar inom losshållningens logistik : En kvalitativ studie om logistikens påverkan på losshållningens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Sandström; Rebecka Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Bergsprängning; flaskhals; logistik; Lean; kommunikation; ansvarsfördelning; planering; uppföljning och utvärdering.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställs idag inför höga förväntningar. För att behålla en konkurrenskraft behöver byggbranschen reducera mängden aktiviteter som inte tillför värde. Lean är en teori som har utvecklats till att vara ett centrum för logistiskt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Varför steg träpriserna under 2020 och 2021? : Vad låg bakom materialbristen och de stigande priserna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sawmill; Pandemic; Demand; Shortage; Sågverk; Pandemi; Efterfrågan; Brist;

  Sammanfattning : Trä har sedan länge varit ett av de viktigaste materialen vid husbyggnad i Sverige, mycket med tanke på den goda tillgång vi har på trävaror tack vare våra stora skogsytor. Men under 2020 och 2021 hände någonting på trämarknaden som gjorde att tillgången plötsligt inte var så stor längre, utan vi hamnade i en situation med brist i stället. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmodell av timmerfördelningen i en produktionskedja : En fallstudie för Norra Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabella Olsson; [2022]
  Nyckelord :Optimeringsmodell; Timmer; Timmerfördelning; Optimering; Produktionskedja; Norra Timber;

  Sammanfattning : Ekonomisk hållbarhet har blivit en viktig faktor för företag inom tunga industrier. Genom att nyttja och kombinera olika teorier i optimeringslära är det möjligt att utföra kostnadseffektiviseringar för en produktionskedja. LÄS MER

 4. 4. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER

 5. 5. Recycling methods for glass fibre-reinforced plastic polymers : Glass fibre composites in a circular economy?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Composites; Glass; Fibre; Reinforced; Recycling; Circular economy; Circularity; Reinforcement; Plastic; Polymer; End-of-life; Reuse; Waste; Materials Chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : The reinforced composite industry is expanding. This raises the need for more sustainable resource use and waste management. A concept to combat both is circularity, creating a loop between the raw resources and the waste. Two important parts of circularity are recycling and reusing. LÄS MER