Sökning: "public buildning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden public buildning.

 1. 1. Settings+

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Maria Volmerson; [2022]
  Nyckelord :stage; studio; performance; theatre; music; dance; filmproduction; stageproduction; production; public buildning; folkets hus;

  Sammanfattning : SETTINGS+ is a performative building. The construction of the building should reflect the structure of a stage; with its tross system, dedicated to the stage technique. The interior walls and floors of the building creates a scenography; curtains and trousers. The building itself is a scene in the landscape. LÄS MER

 2. 2. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Var är visionerna? : En analys av visionär retorik i två tal av Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jockum Beckman; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; political rhetoric; vision; political vision; Swedish Social Democratic Party; Stefan Löfven; retorik; politisk retorik; vision; politisk vision; Socialdemokraterna; Stefan Löfven;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar två tal av Sveriges statsminister Stefan Löfven; det ena från Socialdemokraternas partikongress 2015 och det andra från Almedalen samma år. Syftet är att ge en inblick i hur visioner för framtiden uttrycks av en samtida högt uppsatt politiker och att undersöka om det finns några skillnader i hur dessa visioner uttrycks beroende på om talaren i första hand vänder sig till sitt eget parti eller till en bredare opinion. LÄS MER

 4. 4. Biblioteket och Twitter : En analys av Stockholms stadsbiblioteks twitterflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Andersson; Lotta (Charlotta) Björnberg; [2015]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; social medier; Twitter; bibliotek; informationsaktiviteter;

  Sammanfattning : This is a paper that discusses the different information activities made on the Twitter webbsite by Stockholm city library. What type of information does the library focus on publishing and retweeting on Twitter? How is the tone of voice and the content in the dialogues between the library and their followers on the Twitter webbsite?The @ssbnu is examined by using a qualitative content analysis to categorise different information activites and find out wich information is given priority to. LÄS MER

 5. 5. Automobilpalatset

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Matilda Månsdotter; [2014]
  Nyckelord :car park; pargeringsgarage; jönköping; ombyggnad; studentboende; saluhall; konsthall;

  Sammanfattning : Automobilpalatset i Jönköping, ritat av byggnadsingenjör Birger Lindström, uppfördes under åren 1929-1930 och var ett av de första parkeringshusen i Sverige. Förutom parkering fanns det utställningshallar och bilförsäljning, service och bensinstation-långt före bilismen var en del av folks vardag. LÄS MER