Sökning: "räntesnurror"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet räntesnurror.

 1. 1. Undantagsregeln, en inskränkning i etableringsfriheten? - En studie om undantagsregeln i ränteavdragbegränsningsreglerna är förenlig med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malcolm Hamilton; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 trädde de svenska ränteavdragbegränsningsreglerna i 24 kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229) i kraft. Syftet med reglerna var att hindra s.k. LÄS MER

 2. 2. 2019 års begränsningsregler för koncerninterna lån och EU-rätten - Strider tioprocentsregeln och den nya omvända ventilen mot EU-rättens etableringsfrihet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Vikström; [2019]
  Nyckelord :Ränteavdrag; räntesnurror; tioprocentsregeln; etableringsfrihet; skatterätt; begränsningsregler; ränta; räntor; räntesnurra; avdrag.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undvikandet av skatt bland privata välfärdsbolag : en utredning av potentiella lösningar utanför skatterätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Martina Olsson; Erica Ström; [2015]
  Nyckelord :välfärdsbolag; ränteavdrag; IL;

  Sammanfattning : Ränteavdragsbegränsningsreglerna har under senaste tiden varit omdiskuterade och är fortfarande mycket aktuella. Luckorna i regelverket utnyttjas av både bolag och kommuner genom så kallade räntesnurror, vilket ger en ekonomisk fördel genom att de kan göra stora avdrag för räntor och därmed sänka eller till och med helt undgå bolagsskatt. LÄS MER

 4. 4. "Ventilen" för koncerninterna lån i 24 kap. 10 e § IL : Går den att tolka på ett rättssäkert sätt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Filippa Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :koncerninternalån; skatterätt; ränteavdragsbegränsningar; räntesnurror;

  Sammanfattning : De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna återfinns i 24 kap. 10 a-f §§ ILoch begränsar den annars generella avdragsrätten på räntor. Reglerna riktar sigmot räntekostnader hänförliga till koncerninterna lån och utformades efter attHFD fastslagit att skatteflyktslagen inte var tillämpligt på förfarandet medräntesnurror. LÄS MER

 5. 5. Neutral bolagsskatt – Hur bygg- och fastighetsbranschen skulle påverkas av förslaget

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Lukashina; [2015]
  Nyckelord :Neutral tax system; interest turbines; asymmetry; deductibility of interest; corporate tax; funding choices; Neutralt skattesystem; räntesnurror; asymmetri; ränteavdrag; bolagsskatt; finansieringsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER