Sökning: "rökning"

Visar resultat 21 - 25 av 293 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 21. Vilken evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi

  Författare :karzan Asi Ali; [2019]
  Nyckelord :peroral kortisonkur; mild-måttlig KOL-exacerbation; GOLD stadium B;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som drabbar oftast äldre och rökare. Typiska symtom är andnöd, produktiv hosta, trötthet samt återkommande luftvägsinfektioner. LÄS MER

 2. 22. The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Sylwander; [2019]
  Nyckelord :Chronic widespread pain; sex differences; health status; health predictors; Kroniskt utbredd smärta; könsskillnader; hälsostatus; hälsoprediktorer;

  Sammanfattning : Background: Previous research states that chronic widespread pain (CWP) has a negative impact on health status and daily life activities. Risk factors for developing CWP are, e.g. female sex, other chronic diseases, smoking, inactivity, sleeping problems and obesity. LÄS MER

 3. 23. Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 5. 25. Motiverande samtal i samband med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Thiberg; Hanna Thorsell; [2019]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; motivational interviewing; lifestyle change; quality of life; Hjärt- och kärlsjukdom; motiverande samtal; omvårdnad; livskvalitet; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett av de störst globala hälsoproblemen och påverkar patientens livsvärld och livskvalitet. Det finns flera åtgärder patienten själv kan vidta för att påverka och förbättra sin livssituation, både för att förebygga och när sjukdom inträffat. LÄS MER