Sökning: "rökning"

Visar resultat 21 - 25 av 274 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 21. Smoketrack - En digital plattform för personer som har bestämt sig för att sluta röka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Gustav Berg; [2018]
  Nyckelord :Rökning; design; UX; applikation; sluta röka; mHealth; industridesign.;

  Sammanfattning : Sedan cigaretten introducerades under 1800-talet har rökningens vara eller inte vara debatterats ständigt. Riskerna med rökning har lett till att fler och fler åtgärder införts för att försvåra tillgången till tobak, och möjligheterna att röka överallt har kraftigt begränsats. LÄS MER

 2. 22. Närståendes upplevelser av att leva med en person som fått diagnosen stroke. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Chatarina Resare; [2018]
  Nyckelord :Daily life; diagnosed stroke; nursing; related person.; Dagligt liv; närstående; omvårdnad; person med diagnosen stroke.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Stroke är den tredje mest förekommande orsaken till dödsfall i Sverige. Risken att få stroke, är högre vid diabetes, högt blodtryck och rökning. Syfte: beskriva närståendes upplevelser av att leva med person som fått diagnosen stroke. LÄS MER

 3. 23. Ljungsätra äldreboende - En brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Andersson; Lina Gabrielson; Jacob Hasselbalch; Robert Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Äldreboende; Ljungsätra; Brandteknisk riskvärdering; Brandsimulering; FDS; Utrymningssimulering; Assisterad utrymning; Pathfinder; Utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Ljungsätra äldreboende, beläget i Ljungby. Byggnaden uppfördes 1973, och består av 3 lägenhetshus med vardera 3 våningar sammanbyggda med en enplans-byggnad där stödjande verksamhet finns. Lägenhetshusen byggdes ut med en fjärde våning 2002. LÄS MER

 4. 24. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER

 5. 25. Livsstilsförändringar hos patienter med angina pectoris efter sekundärpreventivt behandlingsprogram : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Andersson; Caroline Hemberg; [2018]
  Nyckelord :Angina pectoris; Livsstilsförändringar; Personcentrerad vård; Sekundärprevention;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom anses vara en av de vanligaste dödsorsakerna i världens höginkomstländer och kan idag även benämnas som en folksjukdom som drabbar personer i alla åldrar. Sjukdomen är komplex och delas oftast in i stabil angina pectoris och akut koronart syndrom [AKS]. Riskfaktorer som t.ex. LÄS MER