Sökning: "race- and whiteness studies"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden race- and whiteness studies.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 3. 3. Visualising Balance, Balancing Visualities: Race, Epistemology and Equality in Visual Culture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Sarah el-Taki; [2018]
  Nyckelord :visual culture; race; racism; epistemology; ontology; visuality; postcolonialism; equality; justice; Operation Black Vote; Critical race studies; Black studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is based on my interpretation of three particular visual examples that were created in relation to the racial tensions that were occurring at the time of their production. My visual examples are (1) the 2016 campaign advert commissioned by Operation Black vote (2) The music video I’m not Racist by the American rapper Joyner Lucas relaesed in 2017 (3) Sir Davey’s Proclamation Board to the Aborigines 1816 which circulated around 1850-1888. LÄS MER

 4. 4. Vit men inte svensk : Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginal

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Stellan Beckman; [2018]
  Nyckelord :Sweden finns; white privilege; the margins of whiteness; whiteness; race; Sverigefinnar; vita privilegier; vithetens marginal; vithet; ras;

  Sammanfattning : The following thesis explores the racialisation of second generation sweden finns in contemporary Sweden. This is done by applying a theoretical framework from critical race and whiteness studies on 8 interviews with second generation sweden finns. LÄS MER

 5. 5. The involuntary racist : A study on white racism evasiveness amongst social movements activists in Madrid, Spain

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Sandra Johansson; [2017]
  Nyckelord :social movements; whiteness; racism; white sincere fictions; racism evasiveness; critical whiteness studies;

  Sammanfattning : This study explores how white social movement activists in Madrid, Spain, relate to race and racism, a previously unexamined issue in the Spanish context. The study is based upon qualitative semi-structured interviews and analytically framed within critical whiteness studies. LÄS MER