Sökning: "radiology"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet radiology.

 1. 1. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 3. 3. A reliable method of tractography analysis : of DTI-data from anatomically and clinically difficult groups

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Johanna Blomstedt; [2019]
  Nyckelord :MRI; DTI; diffusion; trigeminal nerve; radiology;

  Sammanfattning : MRI is used to produce images of tissue in the body. DTI, specifically, makes it possible to track the effects of nerves where they are in the brain. This project includes a shell script and a guide for using the FMRIB Software Library, followed by StarTrack and then Trackvis in order to track difficult areas in the brain. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Hafstad; Amanda Lundén; [2019]
  Nyckelord :CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; equation; formula; CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; ekvation; formel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom yrket som röntgensjuksköterska används dagligen kontrastmedel i samband med undersökningar. För att räkna ut hur mycket kontrastmedel som patienter ska erhålla för att förebygga kontrastinducerade njurskador används ekvationsformler för att räkna ut njurfunktionens glomerulära filtrationshastighet. LÄS MER

 5. 5. Will robots take our jobs? A qualitative study about technology acceptance of artificial intelligence among radiologists

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Felix Lernfelt; Martin Albrecht; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; technology acceptance; radiology; TAM; qualitative method;

  Sammanfattning : Information technologies coming from non-healthcare sectors have proven to be difficult to translate, implement and adopt in the healthcare sector. One important factor that influence the adoption process is the attitude towards the technology, what is called the acceptance of technology. LÄS MER