Sökning: "radiology"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet radiology.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar det korta mötet med personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Asplund; Rosa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; short meeting; factors; communication; person-centred care; time; Demenssjukdom; korta mötet; faktorer; kommunikation; personcentrerad vård; tid;

  Sammanfattning : Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Building a Medical Recommendation System : A case study on digitalizing evidence-based radiology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Fabian Persson; [2020]
  Nyckelord :BERT; Natural Language Processing; Radiology; Recommender System;

  Sammanfattning : In this thesis, we show how a text-based Recommendation Systems can greatly benefit from neural statistical language models, more particularly BERT. We evaluate the framework on a digital and collaborative platform for radiologists, by automatically suggesting scientific papers from the medical database PubMed, to provide evidence in diagnostic radiology. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskors uppfattning om information och förutsättningar för att ge denna till barnpatienter i samband med konventionella skelettundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Emma Carlbring; Nina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :pediatric radiography; access to information; radiographer; Convention on the Rights of the Child; barn; röntgen; patientinformation; röntgensjuksköterska; barnkonventionen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Nyckelord: barnröntgen, patientinformation, röntgensjuksköterska, barnkonventionen Bakgrund: För röntgensjuksköterskor är det utmanande att informera barnpatienter utifrån barnkonventionens riktlinjer, som är svensk lag sedan 2020.  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela den informationen. LÄS MER

 5. 5. Centrala venösa infarter på röntgenavdelningen : En litteraturöversikt om patientsäkerhet och bildkvalitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Minna Lankinen; Marina Westman; [2020]
  Nyckelord :central venous access; contrast agent administration; catheter tip; flushing; computed tomography; centrala venösa infarter; kontrastmedel administrering; kateterspets; spolning; datortomografi;

  Sammanfattning : Centrala venösa infarter används inom vården för att administrera läkemedel, ge parenteral nutrition och för blodprovstagning. Indikationer på att en patient behöver en central venös infart är att patienten behöver akut vård eller långvarig intravenös administrering av läkemedel. LÄS MER