Sökning: "rapport konflikt"

Visar resultat 11 - 15 av 28 uppsatser innehållade orden rapport konflikt.

 1. 11. Reduktionen av svensk kirurgisk operationskapacitet vid höjd beredskap

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Blimark; [2014]
  Nyckelord :operationskapacitet; trauma; höjd beredskap; väpnad konflikt;

  Sammanfattning : Den svenska FM är beroende av civil sjukvård för kirurgiskt omhändertagande i händelse av skadeutfall. Under det kalla kriget vilade den svenska krigssjukvårdsorganisationen på den militära sjukvårdsorganisationen, civilförsvaret och den civila sjukvården. LÄS MER

 2. 12. Offentlig sektor och employer brand - Hur attraherar och behåller man arbetskraft inom offentlig sektor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jimmy Silfver; Caroline Persson; [2013-01-10]
  Nyckelord :Employer brand; Psykologiska kontrakt; Attrahera arbetskraft; Behålla arbetskraft; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att i en större kommun i Västra Götalandsregionen undersöka högre tjänstemäns, tankar och upplevelser gällande offentlig sektor som en attraktiv arbetsgivare. Vidare studerades den aktuella organisationens skapande av sitt egna employer brand under sina anställningsprocesser. LÄS MER

 3. 13. Vindkraftsplanering och skyddad natur : Konflikter mellan två intressen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Alice Kjellson; Ebba Sundberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vindkraften är en snabbt växande energikälla i Sverige och hjälper till att uppnå det uppsatta målet att 50 % av den slutgiltiga energianvändningen ska vara från förnybar energi 2020. Den snabbt expanderande vindkraften kräver en god planering då en ändring av markanvändningen sker. LÄS MER

 4. 14. Responsibility to protect - Principens betydelse för Libyen och Syrien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Folkrätt; Responsibility to protect; Humanitär intervention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1990-talet genomfördes flera omdiskuterade humanitära interventioner. De som var kritiska hävdade att interventionerna var en oacceptabel kränkning av suveränitetsprincipen. Förespråkare menade att respekten för mänskliga rättigheter var ett viktigare intresse att skydda. LÄS MER

 5. 15. MARKNADSFÖRING RIKTAD MOT BARN GENOM INTERNET

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Oscar Pålsson; Christoffer Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :MARKNADSFÖRING; BARN; INTERNET;

  Sammanfattning : Internet är ett relativt nytt fenomen och det finns idag inte någon specifik eller självständig lagstiftning som reglerar marknadsföring på detta område. Det var länge en allmän uppfattning att Internet var ett laglöst territorium som inte omfattades av den nationella lagstiftningen eller kunde regleras. LÄS MER