Sökning: "realism inom internationella relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden realism inom internationella relationer.

 1. 1. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 2. Arktiskt självstyre eller arktiskt självintresse? : Begränsad frigörelse för den arktiska ursprungsbefolkningen inom nationalstater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Wilson; Clara Andersson; [2019]
  Nyckelord :the Arctic; indigenous people; self-determination; self-rule; institutional processes; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; international relations; Arktis; ursprungsbefolkning; självstyre; självbestämmande; institutionella processer; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; internationella relationer;

  Sammanfattning : Den här flerfallstudien har som syfte att undersöka hur den arktiska ursprungsbefolkningen ges regionalt inflytande i intressefrågor som direkt eller indirekt påverkar deras traditionella livsuppehälle i de arktiska områden som tillhör Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Norge. Studien tillämpar metoden Ethnographic Content Analysis och utgår från teorierna liberalism och realism inom internationella relationer för att analysera ländernas arktiska policys och institutionella processer som berör deras arktiska ursprungsbefolkning. LÄS MER

 3. 3. Vilken utrikespolitik för Donald Trump? : En ideologianalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Paez; [2019]
  Nyckelord :International relations; Foreign policy; Trump; Internationella relationer; Trump; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Since Donald Trump took office there has been split opinions about which foreign policy is led by the President. From his candidacy to his first 2 years in office he has made remarks that can be categorized as falling within the theory of realism, liberalism and populism. LÄS MER

 4. 4. Kinas nya sidenväg En kvantitativ innehållsanalys av sju asiatiska mediers syn på det världsomfattande infrastrukturprojektet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Renberg; Alex Anders Ronko; [2018]
  Nyckelord :Kina; media; kvantitativ; innehållsanalys; dagstidningar; Asien; infrastruktur; sidenvägen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skrivits allt mer i medier angående Kinas nya globala infrastrukturprojekt – den nya sidenvägen. Detta projekt har potential att i framtiden förändra globala ekonomiska strukturer i grunden. I svensk media har det skrivits både positivt och negativt om den nya sidenvägen. LÄS MER

 5. 5. Rysslands agerande i FN:s säkerhetsråd i samband med konflikterna i Libyen och Syrien, en analys utifrån realism inom internationella relationer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Ottis; [2012]
  Nyckelord :International Relations; Realism; Russia; Libya; Syria; Interests; Internationella relationer; Realism; Ryssland; Libyen; Syrien; Intressen;

  Sammanfattning : Under 2011 så utbröt det våldsamma oroligheter i Libyen och Syrien med många civila offer. FN:s säkerhetsråd utfärdade i mars 2011 en resolution om upprättandet av en No-Fly Zone i Libyen. Ryssland har sedan länge haft en uttalad inställning mot att stater lägger sig i andra länders inre angelägenheter. LÄS MER