Sökning: "Sandra Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Sandra Lång.

 1. 1. Året av det påtvingade distansarbetet och digitala AW:s : - Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nellie Thorén; Sandra Törnskog; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; stress; mobbning; balans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av påtvingat distansarbete, sett ur medarbetarens perspektiv. År 2020 drog Covid-19 in över världen som en löpeld, en pandemi som drastiskt förändrade livet för mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Organisationer i förändring : En kvalitativ studie om ledningens erfarenheter av implementering och användning av ett aktivitetsbaserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Sillén; Elin Åberg; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat arbetssätt; ABW; Tillitsbaserat ledarskap; Självledarskap; Förändring; Ledning; Distansarbete;

  Sammanfattning : Studien eftersträvar att medföra en större insikt om ledningens erfarenheter av det aktivitetsbaserade arbetssättet och kontoret. Något som både innefattar varför verksamheter väljer att implementera arbetssättet, lärdomar från införandet såväl arbetet i kontoret. Även hur ledarskapet påverkas av att arbeta aktivitets­baserat. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan en attraktiv stadsmiljö och en trygg och fungerande trafikmiljö : En fallstudie av konceptet Shared Space i Karlstads tätort

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sandra Lithman; [2021]
  Nyckelord :Shared Space; trafik; attraktiv; samspela; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Shared Space är ett begrepp som har dykt upp allt mer i stadsplaneringen. Shared Space är ett koncept som syftar till att skapa attraktiva stadsrum genom att integrera olika trafikantgrupper på en gemensam yta. LÄS MER

 4. 4. Diamanttetras utforskande beteende och stimformation i artificiell miljö : En jämförelse mellan odlade och vildfångade diamanttetror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Melkerson; [2020]
  Nyckelord :Diamond tetra; fish behavior; ornamental fish; shoal school; Diamanttetra; fiskars beteende; akvariefisk; stim;

  Sammanfattning : De har gjorts få studier på akvariesfiskars beteende. För att bemöta intresset för akvariefiskar så behöver vi veta mer om deras beteende i en artificiell miljö. Syftet med den här studien är att jämföra det utforskande beteendet hos vildfångade och odlade diamanttetror som är en vanlig akvariefisk. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Cathrin Myhrman; Sandra Krokström; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; experience; living with and perception; Endometrios; upplevelse; erfarenhet och uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. LÄS MER