Sökning: "reform pedagogics"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reform pedagogics.

 1. 1. Den andra scouten : Sammanslagningen av svensk flick- och pojkscouting

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fredrik Mandelin; [2020]
  Nyckelord :scouting; guiding; coeducation; gender; Swedish youth movement; scouting; scout; pojkscout; flickscout; genus; ungdomsrörelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the gender effects of the introduction of coeducation in the Swedish scout and guide movement in the late 1960’s. Using Simone de Beauvoir’s concept of transcendence and immanence, the study initially focuses on the differences between and characteristics of the two social communities formed by the female-only Swedish Girl Scout Association (Sveriges Flickors Scoutförbund) and the male-only Scout Association of Sweden (Sveriges Scoutförbund). LÄS MER

 2. 2. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
  Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

  Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER