Sökning: "revisionsyrket män och kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden revisionsyrket män och kvinnor.

 1. 1. Vad motiverar revisorer? : En kvantitativ studie som undersöker revisorers motivationutifrån Self-Determination Theory och McClellands behovsteori.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Lundqvist; Stina Löfgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för företag, de bidrar med bättre insatser för organisationer, är mer produktiva och har ett högre välbefinnande. Företag i dagens samhälle behöver i större utsträckning än tidigare använda sin personal som konkurrensfördel, och genom att hålla sina medarbetare motiverade ökar chansen att få dem att stanna kvar inom företaget. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor i revisionsbranschen : En kvalitativ studie om kvinnors karriärsmöjligheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Andersson; Stina Mellqvist; [2016]
  Nyckelord :Audit industry; gender segregation; female career opportunities; Revision; könssegregering; kvinnors karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen karaktäriseras av en hierarkisk organisation med tydliga karriärsteg för medarbetare att följa. För att nå den högsta positionen, partner, är en betydande faktor att medarbetare har en viss storlek på sin kundstock och därmed kan generera intäkter till byrån. LÄS MER

 3. 3. Revisionsteamets sammansättning : Rekryterare och teamsammansättares syn på individers personliga egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Helen Engström; Camilla Norberg; [2016]
  Nyckelord :revision revisionsteam personlighet kompetens mångfald rekrytering teamsammansättning revisionsbyrå kontor matchning revisorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning  För revisionsbyråer är det av stor vikt att anställa individer som matchar organisationen och kan utvecklas i sin roll som revisor. I revisionsbyråns fall rekryteras individer till ett kontor, därför är det kontorets kravprofil individen ska matcha. LÄS MER

 4. 4. Revisorns oberoende - Skillnader mellan män och kvinnor?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Oddsson; Ulrika Andreasson; [2012]
  Nyckelord :könsskillnader; revisor; Revisorsnämnden; disciplinärende och oberoende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Revisorns oberoende – skillnader mellan män och kvinnor? Seminariedatum: 2012-05-28 Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: revision, 30 hp Författare: Sofie Oddsson, Ulrika Andreasson Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare påvisade könsskillnader visar sig inom revisionsyrket. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors avancemang inom revisionsyrket

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Hanna Lassen Ahl; Kannika Motha; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel                                    Kvinnors avancemang inom revisionsyrketDatum                                2009-05-29Kurs                                               Kandidatuppsats i företagsekonomi, EFO018, 15 hpFörfattare                           Hanna Lassen Ahl & Kannika MothaHandledare                        Riitta LehtisaloProblem                                      Vilka orsaker kan ligga bakom att andelen kvinnor är lägre representerade bland de högre befattningarna inom revisionsyrket än män?  Syfte                                  Syftet är att beskriva de faktorer som kan påverka kvinnors avancemang till de högre befattningarna inom revisionsyrket. Metod                                I den här studien har en kvantitativ metod använts samt även ett inslag av den kvalitativa metoden. LÄS MER