Sökning: "låg utbildning! och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden låg utbildning! och hälsa.

 1. 1. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 2. 2. Aspekter som påverkar patienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Blomquist; Magdalena Brobäck; [2021]
  Nyckelord :Adherence; hypertension; lifestyle changes; literature review; nurse; Följsamhet; hypertoni; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en riskfaktor för att utveckla andra kardiovaskulärasjukdomstillstånd som stroke, hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och ateroskleros, vilketkan leda till för tidig död. En stor del av behandlingen vid hypertoni består avlivsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter : En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Viktor Hermodsson; Robin Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Limitations; Review; Nurse; Possibilities; Sepsis; Begränsningar; Litteraturstudie; Möjligheter; Sepsis; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : ABSTRAKT   Hermodsson V och Jeppsson R. Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15hp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möjligheter och hinder att identifiera kvinnan som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Frieberg; Leufvenmark Filippa; [2021]
  Nyckelord :Communication; Domestic violence; Intimate partner violence; Nurse’s encounter; Screening; Women; Kommunikation; Kvinna; Mäns våld mot kvinnor; Screening; Våld i nära relationer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relationer förekommer globalt oavsett social-, ekonomisk-, eller kulturell tillhörighet, där kvinnor är drabbade i högre utsträckning än männen. Våldet resulterar i kortsiktig och långvarig ohälsa för den våldsutsatta, i form av bland annat psykiska skador såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), fysiska skador och låg självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Nyckelord :equine science students; change of vocation; working conditions;

  Sammanfattning : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. LÄS MER