Sökning: "salivetter."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet salivetter..

  1. 1. Naturens rogivande effekt : En studie i hur naturen påverkarstressnivåerna i kroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Malin Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Natur; fysisk aktivitet; sympatikusaktivitet; stressnivåer; alfa-amylas; puls; pH; saliv; beep-test; salivetter.;

    Sammanfattning : Bakgrund. Det är sedan länge känt att naturen har en positiv inverkan på människorshälsa. Flertalet studier genom åren styrker naturens påverkan på människors psykiskahälsa i form av bland annat minskad emotionell upphetsning, medan bevisen för eneventuell förbättrad fysisk hälsa är vaga.Syfte. LÄS MER