Sökning: "sympatikusaktivitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sympatikusaktivitet.

 1. 1. Naturens rogivande effekt : En studie i hur naturen påverkarstressnivåerna i kroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Malin Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Natur; fysisk aktivitet; sympatikusaktivitet; stressnivåer; alfa-amylas; puls; pH; saliv; beep-test; salivetter.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det är sedan länge känt att naturen har en positiv inverkan på människorshälsa. Flertalet studier genom åren styrker naturens påverkan på människors psykiskahälsa i form av bland annat minskad emotionell upphetsning, medan bevisen för eneventuell förbättrad fysisk hälsa är vaga.Syfte. LÄS MER

 2. 2. Chromogranin A i blod och i saliv hos hundar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellen Byström; [2014]
  Nyckelord :hund; chromogranin A; salivinsamling; stressmarkör; prognostisk biomarkör;

  Sammanfattning : Chromogranin A (CgA) är ett protein som finns i chromaffinceller i binjuremärgen och sympatiska nervändar. CgA frisätts tillsammans med adrenalin och noradrenalin, transmittorsubstans i sympatiska nervsystemet, genom exocytos, vid ökad sympatikusaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Chromogranin A : potential som prognostisk biomarkör hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellinor Ahlund; [2014]
  Nyckelord :chromogranin A; prognostisk biomarkör; sympatiska nervsystemet; hund; neuroendokrin neoplasi; hjärtsjukdom; stress; prognostic biomarker; sympathetic nervous system; dog; neuroendocrine neoplasia; heart disease;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING För att få fram en prognos när ett djur uppsöker vård finns det idag olika metoder. Inga är dock perfekta och därför forskas det på biomarkörer som ska kunna berätta mer om en individs allmäntillstånd. LÄS MER