Sökning: "alfa-amylas"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet alfa-amylas.

 1. 1. Brödrester till bioetanol och djurfoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eh Hser Nay Theimya; [2018]
  Nyckelord :Bioethanol; liquefication; fermentation; animal feed; Bioetanol; förvätskning; fermentering; djurfoder;

  Sammanfattning : Idag produceras bioetanol från grödor som sockerrör, majs, vete osv. Det är ett etiskt dilemma att använda potentiell mat för produktion av bränsle när det samtidigt som det råder matbrist i många länder. En bättre lösning är att använda restprodukter istället. I projektet utnyttjades restprodukter som bröd. LÄS MER

 2. 2. Naturens rogivande effekt : En studie i hur naturen påverkarstressnivåerna i kroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Malin Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Natur; fysisk aktivitet; sympatikusaktivitet; stressnivåer; alfa-amylas; puls; pH; saliv; beep-test; salivetter.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det är sedan länge känt att naturen har en positiv inverkan på människorshälsa. Flertalet studier genom åren styrker naturens påverkan på människors psykiskahälsa i form av bland annat minskad emotionell upphetsning, medan bevisen för eneventuell förbättrad fysisk hälsa är vaga.Syfte. LÄS MER

 3. 3. Mätning av färgutveckling med mobilapplikation som indikator på stressnivå

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformationskodningLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Carl-Filip Strid; [2015]
  Nyckelord :alfa-amylas; saliv; stress; mobilapplikation; mobilbaserad; färg; mätning;

  Sammanfattning : I saliv förekommer ett enzym, kallat alfa-amylas, som kan ge en fingervisning om en persons upplevda stressnivå. Förekomsten av alfa-amylas kan testas genom att låta droppa ett salivprov på ett särskilt slags filterpapper, som sedan färgas klarblått. LÄS MER

 4. 4. Optimization of the Liquefaction Process in Bioethanol Production & Development of Method for Quantification of Nonsolubilized Starch in Mash

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Aldén; [2008]
  Nyckelord :ethanol; liquefaction; nonsolubilized starch;

  Sammanfattning : Ethanol production at Lantmännen Agroetanol AB in Norrköping began in December 2000. The objective of this master's thesis is to find and optimize factors affecting the yield of the liquefaction, a part of the upstream process. LÄS MER